Ολοκληρώθηκε το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Άνω Βέργας

Ολοκληρώθηκε το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Άνω Βέργας

Σημαντικά έργα είναι σε εξέλιξη από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, σύμφωνα με την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, προϋπολογισμού που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια  ευρώ.

Χθες υπεγράφη μεταξύ του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΤΗ”» σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Άνω Βέργας», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με έκπτωση 27,23%.

Πρόκειται για το δεύτερο υποέργο, που εντάσσεται στα «Έργα βελτίωσης αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 2.751.510,88 ευρώ, με χρηματοδότηση από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Ακολουθεί το τρίτο υποέργο που είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ΕΕΛ Τύπου Compact στον Οικισμό Άνω Βέργας», το οποίο και βρίσκεται στη διαγωνιστική φάση.