Π. Νίκας: Επιπλέον 1,1 εκ ευρώ χρειάζονται για τη δακοκτονία του 2021

Π. Νίκας: Επιπλέον 1,1 εκ ευρώ χρειάζονται  για τη δακοκτονία του 2021

Το απαιτούμενο ποσό για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας του 2021 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 5.384.547 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία των 6 ΔΑΟΚ.

Ωστόσο, η διατιθέμενη -με την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών τον περασμένο Ιούλιο- πίστωση προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη δακοκτονία του 2021 υπολείπεται περί το 1,1 εκατομμύριο ευρώ, καθώς ανέρχεται σε 4.285.000 ευρώ.

Ήδη έγινε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας η κατανομή ανά Π.Ε. της εν λόγω πίστωσης, ωστόσο ο περιφερειάρχης Π. Νίκας με έγγραφό του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο και τον υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη αιτείται συμπληρωματική κατανομή 1.099.547 ευρώ, προκειμένου να γίνει δυνατή η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας.

“Η συμπληρωματική κατανομή κρίνεται απαραίτητη διότι πιθανή μη ολοκλήρωση του προγράμματος δακοκτονίας, ιδιαιτέρως με τη μειωμένη δυνατότητα εκτέλεσης των απαιτούμενων ψεκασμών, εξαιτίας της έλλειψης πόρων, θα οδηγήσει σε σοβαρή ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση της παραγωγής και θα επιφέρει τεράστια οικονομική ζημιά στους ελαιοπαραγωγούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην οικονομία της περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση, ουσιαστικά θα οδηγήσει σε απαξίωση και του ποσού που θα έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή διατεθεί” επισημαίνει στο έγγραφό του ο Π. Νίκας και προσθέτει: “Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί τη σημαντικότερη ελαιοπαραγωγική περιοχή της χώρας εξαιτίας της ποσότητας των παραγόμενων ελαιοκομικών προϊόντων, του πλήθους των ποικιλιών που καλλιεργούνται, των χαρακτηριστικών τύπων μικροκλίματος που επικρατούν στην περιοχή, του πλήθους προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ελαιόλαδο και βρώσιμες ελιές) που παράγονται στην περιοχή, της εξαιρετικά υψηλής ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, τόσο των ελαιολάδων όσο και των βρώσιμων ελιών”.