Συνεργασία μεταξύ της «City Hospital» και του «Elite City Resort»

Συνεργασία μεταξύ της «City Hospital» και του  «Elite City Resort»

Την έναρξη της μεταξύ τους συνεργασίας ανακοίνωσαν οι

εκπρόσωποι της ιδιωτικής κλινικής City Hospital και του

ξενοδοχείου Elite City Resort, αναφορικά με την ανάληψη

καθηκόντων υπευθύνου ιατρού για την αντιμετώπιση του

COVID-19 από το City Hospital.

Στο πλαίσιο αυτό συμφώνησαν για την αμοιβαία

συνεργασία τους, με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση

των υγειονομικών μέτρων COVID 19, δημιουργώντας με

αυτόν τον τρόπο συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας για τους

πελάτες του ξενοδοχείου.

Σε μια δυσμενή εποχή υγειονομικής και οικονομικής κρίσης,

η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων, κρίνεται ως επιχειρηματική και κοινωνική αναγκαιότητα. Ο κοινός σκοπός αυτής της συνέργιας είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που λαμβάνει ο επισκέπτης μέσω της διασφάλισης της ισονομίας και προσπελασιμότητας σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κατ’ επέκταση η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των τουριστών στη Μεσσηνία.

Τη σύμβαση υπέγραψαν την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στο

ξενοδοχείο Elite City Resort, οι κ.κ. Ιωάννης Τασσιόπουλος

για λογαριασμό του ιδιωτικού θεραπευτηρίου City Hospital

και ο κ. Νικήτας Κάρτσωνας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

του ξενοδοχείου Elite City Resort.