«ΘΑΡΡΟΣ» 4 Νοεμβρίου 1932: Το αλληλοαπαχθέν ζεύγος εις την γείτονα Μεσσήνην

«ΘΑΡΡΟΣ» 4 Νοεμβρίου 1932: Το αλληλοαπαχθέν ζεύγος εις την γείτονα Μεσσήνην

Επεισόδιον με την σύζυγον του Καβαφάκη, Ρενέ Φιέρρα

Η απαγωγή των δύο καλλιτεχνών του θιάσου του Αρντάτωφ προχθές το εσπέρας είχε και συνέχειαν, όχι πλέον εις τας Καλάμας, αλλά εις την Μεσσήνην όπου το ερωτευμένο ντουέτο Πάολα και Λέανδρος είχε καταφύγει και είχε καταλύσει εις το εκεί ξενοδοχείον «Πάμισος». Οι Καβαφάκης και Νικολέσκο αναχωρήσαντες προχθές την πρωίαν εκ του β΄ αστυνομικού τμήματος όπου ωμολόγησαν τον… πλατωνικόν έρωτά των, με δάκρυα εις τους οφθαλμούς και αναφιλητά, ως να ήσαν μαθηταί Γυμνασίου, εσκέφθησαν ότι το περιβάλλον της πόλεώς μας δεν τους χωρούσε και δι’ αυτό, δια να αποφύγουν την μήνιν, ο πρώτος της συζύγου του και του γυναικαδέλφου του, και η δευτέρα του συζύγου της, ανεχώρησαν επιβάντες αυτοκινήτου και έφθασαν εις το εν Μεσσήνη ξενοδοχείον «Πάμισος», ένθα και κατέλυσαν καθ’ όλην την ημέραν.

Επεισόδιον εις το ξενοδοχείον

Αλλά η εγκαταληφθείσα… ασπλάχνως σύζυγος του Καβαφάκη, Ρενέ Φιέρρα, ζητούσε εκδίκησιν και εκδίκησιν άμεσον – όπως θα ζητούσε και κάθε άλλη καλλιτέχνις ευρισκομένη εις την θλιβεράν κατάστασίν της. Ούτω δε καθ’ όλην την προχθεσινήν ημέραν, οπότε το ερωτικόν ζεύγος εγκατέλειψε την σκηνήν, ανέτρεψε πάντα λίθον, κατά το δη λεγόμενον, δια να ανεύρη τους ρυπάντας την προσωπικήν της φιλοτιμίαν. Αλλ’ αι έρευναι και αναζητήσεις της εντός της πόλεώς μας απέβησαν αναποτελεσματικαί. Αίφνης η Ρενέ Φιέρρα θωράται περιφερόμενη την νύκτα εις την Μεσσήνην όπου μετέβη, οσφρανθείσα και ανακαλύψασα το κρησφύγετον των ερωτιδέων. Και δεν ήργησε να ανεύρη τους αλληλοαπαχθέντας, οι οποίοι κατά την ώραν εκείνην αντήλλασαν τα περιπαθέστερα και τρυφερότερα λόγια αφοσιώσεως και αιωνίως πίστεως.

Και η μπόμπα έσκασε:

Η Ρενέ Φιέρρα ανέρχεται εις το ξενοδοχείον και βλέπει τον σύζυγόν της και την κλέπτριαν της συζυγικής της ευτυχίας και αμέσως επιτίθεται κατά της τελευταίας δια των μόνων όπλων που διαθέτει σήμερον κάθε γυναίκα, των μανικιούρ, συγχρόνως δε ήρχισεν ακοντίζουσα βαρείας φράσεις κατά του απίστου ετέρου ημίσεώς της, του Καβαφάκη.

Ως ήτο φυσικόν εδημιουργήθη επεισόδιον μέγα. Αλλ’ ευτυχώς αι αλληλοαπαχθέντες διδόντες σοβαράν συνέχειαν η οποία θα  απέληγεν εις βάρος των, περισυνέλλεξαν εν τάχει  τα «μπογαλάκια» των και… ώχοντο απιόντες προς άγνωστον κατεύθυνσιν. Πού επήγαν; Άγνωστον…

Νέοι πρωταγωνισταί

Εν τω μεταξύ ο Αρντάτωφ ετηλεγράφησεν εις την Αθήνα και αναμένονται αντικαταστάται των αλληλοαπαχθέντων, η Κούρμη μετά του Περδίκη ή το ζεύγος Φιλοσόφου Κωνσταντίνου. Πρέπει να τονισθή ότι οι αντικαταστάται των Καβαφάκη και Πάολας δεν είναι ίσης φωνητικής αξίας προς αυτούς, όμως εις την ηθοποιίαν υπερτερούν κατά πολύ.

To ειδύλλιον Λεάνδρου – Πάολας και το δράμα μιας συζύγου

Έτσι λοιπόν! Το «ειδύλλιον» του Λεάνδρου Καβαφάκη και της Πάολας Νικολέσκο έλαβε εκτάσεις παραμυθιού Χαλιμάς. Δεν έλειψαν και τα απρόοπτα. Και οι συγκινήσεις. Και αι αισθηματικές επικλήσεις των ερωτευμένων στις ανερώτευτες… καρδιές των αστυνομικών. Και ολίγος πλατωνισμός, έτσι, χάριν μεγαλυτέρου χρωματισμού δεν έλειψε κι’ αυτός. Ο Νικολέσκο συμπαθής, αλλά… ανίκανος να εμπνεύση. Η Ρενέ Φιέρρα, η σύζυγος του πλατωνικού και αισθηματικού νέου Καβαφάκη «καθόλου ιδανική σύζυγος». Και έτσι; Έτσι λοιπόν έχουν αυτοί όλο το δίκαιον, και οι άλλοι οι απατηθέντες όλα τα άδικα. Αλλά;

Λοιπόν: ας ξεσχίσωμε το πέπλο. Ας φανούν τα πράγματα όπως είναι και όπως έγιναν. Χωρίς την αισθηματική επένδυση. Χωρίς τα ψιμύθια του πλατωνισμού. Χωρίς προ παντός ψευτιά.

Ο Καβαφάκης; Λαμπρότατος νέος. Κάποτε άλλοτε, πάει πολύς καιρός από τότε, μια «κυρία με τα μαύρα», η Ρενέ Φιέρρα, υφίσταται τη στενή πολιορκία του ερωτοπαθούς νέου. Εκείνη τον διώχνει. Αυτός επιμένει. Εκλιπαρεί, απειλεί αυτοκτονία. Ιδού τι έγραφε τότε:

«Ρενέ,

Βλέπεις πως φέρνουμαι άντρας και φεύγω. Δεν έπρεπε ποτέ να φερθής έτσι σε εμένα ένα δυστυχισμένο άνθρωπο που σε λατρεύει. Σε αγαπώ, σε αγαπώ πολύ Ρενέ και φεύγω. Μ’ έδιωξες μακρυά σου. Δεν θα μάθης πια τίποτε για εμένα.

Γεια σου Ρενέ, που για σένα έπλαθα τα πιο ώμορφα όνειρα. Αντίο! Θα σε  θυμάμαι πάντα, πάντα με μεγάλη αγάπη. Άμα μάθης σε λίγες ημέρες κάτι κλάψε με γιατί μου αξίζει

Λέανδρος»

Και η Ρενέ πιστεύει και συγκινείται. Αρραβωνιάζονται. Αρχίζει πια η δοκιμασία. Μέσα σε είκοσι μέρες τα μπλέκει με μια άλλην από την Κέρκυρα και οργιάζει. Ανοίγει ατελείωτη αλληλογραφία. Κάπου  80 γράμματα εκείνης βρέθηκαν κατόπι μέσα στο γραφείο του. Οπωσδήποτε συνέρχεται, ζητεί συγνώμην, ταπεινώνεται υποχωρεί, για να ξαναρχίση πάλι έπειτα με άλλη, με τη γνωστή Καίτη Χάμψα, στην οποία λέει πως είναι ανύπαντρος. Επακολουθούν σκηνές, επεισόδια, διώχνει τη γυναίκα του και ζη τρεις μήνες με την ερωμένη του. Στο διάστημα αυτό σκορπίζει όλο το χρήμα του. Ενεχυριάζει ό,τι είχε και δεν είχε η γυναίκα του, για να λουσάρη την ερωμένη του. Ως και σπίτι ακόμη αποπειράται να της αγοράση.  Έπειτα από καιρό εγκαταλείπεται από την ερωμένη σωστό ερείπιο. Επανέρχεται στη συζυγική  εστία, ζητεί όπως πάντα συγνώμη… την παίρνει. Αλλά δεν φρονιμεύει βέβαια. Έπειτα από λίγο έχουμε άλλα, κι άλλα επεισόδια.

Σε ένα γράμμα του της γράφει:

«Ρενάκι μου.

Κοντεύω να τρελαθώ που δεν  μπορώ να βρω λεφτά. Αυτοί εδώ δεν έχουν δεκάρα. Κάνε αυτή την τελευταία θυσία… Ξέρω πως είναι ντροπή μας είσαι γυναίκα μου. Πάρε από την Τράπεζα πριν κλείση. Εγώ να είμαι καλά και έννοια σου.

Λέανδρος».

Και φυσικά  αυτή παίρνει και δίνει, όλο και δίνει.

Και άλλο:

«Ρενέ μου,

… Στείλε μου έστω και 50 δραχμές…

Λέανδρος»

«Μόνον προς χάριν σας τον υπομένομεν…» της γράφει ένας από τους πολλούς δανειστάς του.

Και η Πάολα; Ω αυτή δεν ξέρει τίποτε. Αν ο άνδρας της είχε μίαν θέσιν λαμπράν και την εθυσίασε προς χάριν της, τι μ’ αυτό; Και αν αυτός στάθηκε αιτία ν’ αναδειχθή με τη ρεκλάμα του, με τις ενέργειές του, με τα χρήματά του, με τους φίλους του, τι σημαίνει; Μήπως παύει από αυτό να είναι «απλώς συμπαθής»; Μπα, σε καλό σας!

Ετελειώθη λοιπόν το «ειδύλλιον». Και το δράμα; Το δράμα που άρχισε για μια γυναίκα προ έξι χρόνων και ευρίσκεται τώρα στην τραγικωτέρα ακμή, πού θα τραβήξει;  Δεν άξιζε γι’ αυτό να γραφή τίποτε; Το δράμα μιας γυναίκας, που εθυσίασε τα πάντα, που υπέφερε τα πάντα και που επροδόθη κατά τον πλέον ανήθικον τρόπον; Πού θα καταλήξη αυτό το δράμα; Στην απαθλίωση; Στη λησμονιά; Στην εκδίκηση; Αυτό το τελευταίο θα ήταν το πιο ταιριαστό.

Οι δύο καλλιτέχναι ανεκρίθησαν χθες

Το αλληλοαπαχθέν ζεύγος Καβαφάκη και Πάολα Νικολέσκο αναχωρήσαν εκ Μεσσήνης, κατηυθύνθη εις Πεταλίδιον, εκείθεν ήλθεν εις την πόλιν μας. Το απόγευμα, δυνάμει των εναντίον των μηνύσεων του Νικολέσκο προσήλθον και απελογήθησαν ενώπιον του ανακριτού.

Η σύζυγος του Καβαφάκη, Ρενέ Φιέρρα, μέχρι στιγμής δεν επέδωσεν καμμίαν μήνυσιν εναντίον των ανωτέρω.