Βορίδης σε Λαμπρόπουλο: Οι ζημιές από καύσωνα δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ .Γ. Α

Βορίδης σε Λαμπρόπουλο: Οι ζημιές από καύσωνα δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ .Γ. Α

Απαντώντας στην ερώτηση «Ζημιές από καύσωνα σε καλλιέργειες ελιάς στην Π.Ε. Μεσσηνίας» που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Ι. Λαμπρόπουλος, ο υπουργός κ. Βορίδης απάντησε :

“Όσον αφορά στα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε. )Μεσσηνίας, σημειώνεται ότι από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. σε ελαιοκαλλιέργειες, διαπιστώθηκε ότι την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών του Μαΐου 2020, οι εν λόγω καλλιέργειες βρίσκονταν στο στάδιο της ανθοφορίας και συνεπώς οι τυχόν ζημιές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης    Φυτικής    Παραγωγής    του   ΕΛ .Γ. Α.  Σύμφωνα  με    τον  εν  λόγω  Κανονισμό  

αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια όπως χαλάζι, πλημμύρα, βροχόπτωση κ.λπ. στη φυτική παραγωγή της  καλλιεργητικής περιόδου που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

Όσον αφορά στα στοιχεία πιστοποιημένων μετεωρολογικών σταθμών σημειώνεται ότι, δύνανται να χρησιμοποιούνται συμβουλευτικά από τις Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. αλλά δεν αποτελούν αποκλειστική παράμετρο στις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνέχεια της επιτόπιας εξέτασης των καλλιεργειών από τους γεωπόνους εκτιμητές. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. ενημερώνονται κάθε μήνα για τα μετεωρολογικά στοιχεία από το ΚΕΜΕ (Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών), το οποίο είναι υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α.. Το ΚΕΜΕ αφού συλλέξει και επεξεργαστεί τα στοιχεία από τους αυτοποιημένους σταθμούς του και από τους πιστοποιημένους φορείς (το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) στη συνέχεια τα διαβιβάζει μηνιαίως στα τοπικά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν σε μετρήσεις θερμοκρασίας, ανέμων, βροχής κ.λπ., έτσι ώστε οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α να είναι πλήρως ενημερωμένες για τα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α παρακολουθεί την εξέλιξη της ελαιοκαλλιέργειας και θα καταγράψει την πιθανή απώλεια παραγωγής το επόμενο διάστημα, η οποία μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ. Προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης οι ελαιοπαραγωγοί για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό ΚΟΕ και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, και συγκεκριμένα:

 H παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού (Π.Ε.) σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας τα οποία συλλέγονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) το επόμενο διάστημα και δίδονται στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.”