8 εκατ. από την Περιφέρεια για επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού του 2016

8 εκατ. από την Περιφέρεια για  επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού του 2016

Με 8.000.000 ευρώ θα ενισχυθούν επιχειρηματίες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κύριο κριτήριο την ποιότητα και την καινοτομία. Τα χρήματα προέρχονται από το ΕΣΠΑ /ΠΕΠ και προορίζονται, κυρίως, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια θετικής γνωμοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων  η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών πρόκειται κατά το επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσουν στην ένταξη πράξεων από τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Η ενίσχυση αυτή αφορά νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εντάσσεται στη Γενική Επιχειρηματικότητα –ειδικότερα στον Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020».