«Αυτοί που κλαίνε συνέρχονται πιο γρήγορα από αυτούς που χαμογελούν»

«Αυτοί που κλαίνε συνέρχονται πιο γρήγορα από αυτούς που χαμογελούν»

Ζαν Ζιρωντού (1882 – 1944, Γάλλος συγγραφέας)