Ακόμα μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας ανακαλείται έπειτα από προσφυγή

Ακόμα μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας ανακαλείται έπειτα από προσφυγή

Ακόμα μία απόφασή της, μέσα σε λίγες μόλις μέρες, καλείται να ανακαλέσει η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας έπειτα από προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και έκδοση απόφασης από την Α.Ε.Π.Π. με την οποία γίνεται αποδεκτή η προσφυγή. Η ανάκληση της απόφασης της Ο.Ε. σε συμμόρφωση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. θα γίνει στη συνεδρίασή της που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη 1.00 το μεσημέρι της Τρίτης.

Τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής: 1) Έκτακτη απευθείας ανάθεσης της κατεπείγουσας προμήθειας μέσων προστασίας και λοιπών υλικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19, 2) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη δαπάνης που αφορά στον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου & ορισμός υπολόγου, 3) Μερική Ανάκληση της αριθ. 138/2020 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας, σε συμμόρφωση με την αριθ.1 057/2020 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 4) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 παρ.2, του Ν.4674/11-03-2020, 5) Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2020 (εισήγηση προς το Δ.Σ.).

Του Ηλία Γιαννόπουλου