Διακοπές ρεύματος αύριο Δευτέρα σε περιοχές της Καλαμάτας και Μεσσήνης

Διακοπές ρεύματος αύριο Δευτέρα σε περιοχές της Καλαμάτας και Μεσσήνης

Eιδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται:

1. στην Τ.Κ. ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΙΣΣΙ) του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 28.9.2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 11:00 έως 13:00.

2. στην Τ.Κ. ΛΑΔΑ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 28.9.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 08:00 έως 11:00.

3. στο Δήμο ΜΕΣΣΗΝΗΣ στις Εργατικές Κατοικίες (Π. Βρύση) ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 28.9.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 14:00 έως 15:30.

4. στους συνοικισμούς ΑΓ. ΑΝΝΑ και ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 28.9.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 11:00 έως 12:00.

5. στη Βιομηχανική Ζώνη Ασπροχώματος εκατέρωθεν της Βιοτεχνίας ΚΕΦΑΛΕΑ ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 28.9.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 08.00 έως 11.30.

6. στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, εκατέρωθεν της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 28.9.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 12.30 έως 13.30.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. 

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ