Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται:

1. στην Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΙΚΙ) ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 7.9.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 08:00 έως 11:00.

2. στην Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ (ΛΑΔΙΑ ΜΑΡΑΝΤΟΥ) ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 7.9.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 11:00 έως 12:00.

3. στην Τ.Κ. ΑΝΔΡΟΥΣΑ (ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΒΛΑΣΤΑΡΑ) ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 7.9.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 13:00 έως 15:00.

4. στη ΜΕΣΣΗΝΗ (ΚΤΕΟ) ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 7.9.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 12:00 έως 13:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. 

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ