«Έφθασε» η δημοφιλή «επιστραπτέα προκαταβολή» 3

«Έφθασε» η δημοφιλή «επιστραπτέα προκαταβολή» 3

Μέχρι 21 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις – Μετά οι προϋποθέσεις…

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη Νέα Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Οι επιχειρήσεις – δικαιούχοι για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής πρέπει να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport», μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.

Πάντως, η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δε δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις. Ακόμα, διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

ΠΟΙΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Εξαιρούνται:

Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δε διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Εξαίρεση της εξαίρεσης αυτής αποτελούν μόνο οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δε διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, εφόσον:

•είτε έχουν συγκεκριμένο ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 (υπάρχει συγκεκριμένος Πίνακας αυτών των ΚΑΔ, τους κυριότερους αναφέρουμε παρακάτω)

•ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (πάντα σύμφωνα με το ίδιο Πίνακα ΚΑΔ), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3,2020.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΤΜ ΠΟΥ «ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ»

Πρόκειται για επιχειρήσεις που «αδικήθηκαν» από τις δύο προηγούμενες «Επιστρεπτέες Προκαταβολές».

Οι κυριότεροι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (που ενδιαφέρουν την μεσσηνιακή αγορά) είναι:

47.99: Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.31: Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39: Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

52.21.29.02: Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά

52.21.29.04: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά

52.21.29.05: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30: Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.19: Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29: Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστασίων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)

56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.14: Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

74.20: Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30: Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

77.11: Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21: Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29: Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.39.13: Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

79.11: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12: Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30: Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51: Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52: Πολιτιστική εκπαίδευση

88.10: Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

90.01: Τέχνες του θεάματος

90.02: Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03: Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04: Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.11: Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12: Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13: Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19: Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21: Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29: Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01: Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

96.04: Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων – πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας (96.04.10.02)

96.09.19.16: Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

*Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

* Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

ΠΟΣΟ «ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ»

Επιτρέπεται η συμμετοχή και για όσους έχουν ήδη εκταμιεύσει δάνειο κατά τις δύο πρώτες φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Ωστόσο, τα ποσά που έχουν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα αφαιρούνται από το ποσό που θα προκύπτει με βάση το μαθηματικό τύπο και θα μπορεί να καταβάλλεται μόνο η διαφορά.

Το ελάχιστο ποσό δανεισμού για όσους κάνουν για πρώτη φορά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία θα ξεκινά από τα 2.000 ευρώ για τους επαγγελματίες που δεν απασχολούν προσωπικό, θα φτάνει στα 4.000 ευρώ για όσους έχουν από 1 έως 5 άτομα προσωπικό, στα 8.000 ευρώ για όσους έχουν από 6 έως 10 άτομα προσωπικό.

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ» («ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ»)

Είναι μορφή κρατικής χρηματοδότησης – δανείου, με προνομιακούς όρους και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, όπως λόγω της ονομασίας μπορεί να θεωρήσει κάποιος. Έχει 5ετή διάρκεια, περίοδο χάριτος ενός έτους και επιτόκιο κάτω του 1%.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος