Εκτός ΕΣΠΑ Περιφέρειας έργα ύδρευσης στη Μεσσηνία

Εκτός ΕΣΠΑ Περιφέρειας  έργα ύδρευσης στη Μεσσηνία

Λόγω μη πληρότητας των φακέλων

Η πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ προστάζει πληρότητα των φακέλων τους, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η ένταξή τους αλλά και η υλοποίησή τους. Τις προηγούμενες μέρες, λοιπόν, ο περιφερειάρχης Παν. Νίκας υπέγραψε την απόρριψη έργων που αφορούν στη Μεσσηνία, λόγω μη πλήρωσης του παραπάνω όρου.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά έργα στον τομέα της ύδρευσης των Δήμων Μεσσήνης, Τριφυλίας, Πύλου-Νέστορος, Οιχαλίας.

Η χρηματοδότηση των έργων απορρίφθηκε για λόγους που περιγράφονται στις σχετικές αποφάσεις του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κυρίως λόγω ελλείψεων σε ό,τι αφορά την τυπική πληρότητα των σχετικών φακέλων.

Το έργο που απορρίφθηκε και σύμφωνα με την απόφαση του περιφερειάρχη κ. Νίκα είχε τις περισσότερες ελλείψεις ο φάκελός του, ήταν του Δήμου Μεσσήνης με τίτλο “Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης”, με προϋπολογισμό 2.893.000 ευρώ.

Απορρίφθηκε επίσης το έργο τηλεμετρίας και ελέγχου των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης των Φιλιατρών και των Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, με προϋπολογισμό 1.836.068 ευρώ.

Ακόμη απορρίφθηκε το έργο του Δήμου Πύλου-Νέστορος στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Αμπελοκήπων-Κυνηγού και Μεσοχωριού, με προϋπολογισμό 3.955.000 ευρώ.

Τέλος, απορρίφθηκε έργο ύδρευσης του Δήμου Οιχαλίας στην Αμπελιώνα και τους Κωνσταντίνους, με προϋπολογισμό 499.000 ευρώ.