Ελεύθερη διάθεση των κτηματολογικών χαρτών στους πολίτες μέσω διαδικτύου

Ελεύθερη διάθεση των κτηματολογικών χαρτών στους πολίτες μέσω διαδικτύου

Ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της χώρας μας ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη δημιουργία της Γεωπύλης Inspire Ελληνικού Κτηματολογίου, στην οποία όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του www.ktimatologio.gr (Έργα υποδομής/Γεωχωρικές Υπηρεσίες/ Γεωπύλη INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου).

Γεωπύλη
Η εν λόγω «Γεωπύλη» αποσκοπεί στην κάλυψη ενός μέρους των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την εύκολη ανταλλαγή και χρήση γεωγραφικών δεδομένων, όπως είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, το ανάγλυφο του εδάφους, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι δρόμοι, η διοικητική διαίρεση, οι προστατευμένες περιοχές, οι κτηματολογικοί χάρτες κ.λπ.

Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και ειδικότερα για τα κτηματολογικά δεδομένα, οι πολίτες μπορούν να:

-βρουν σε ποιες περιοχές λειτουργεί Κτηματολόγιο

-δουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών

-δουν πληροφορίες αναφορικά με τους εν λόγω χάρτες (μεταδεδομένα)

-επιλέξουν τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν

-ενσωματώσουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών σε εφαρμογές που διαθέτουν (ή αναπτύσσουν)

-αντιγράψουν τα δεδομένα των κτηματολογικών χαρτών στον υπολογιστή τους για ανεξάρτητη χρήση (μεταφόρτωση – download).

Χρήσιμο εργαλείο
Πέραν των κτηματολογικών χαρτών, οι πολίτες μπορούν, επίσης, να πληροφορηθούν για τη διαθεσιμότητα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα), έγχρωμων ορθοφωτογραφίων και ψηφιακών μοντέλων εδάφους), τα οποία απεικονίζουν, κυρίως, χαρακτηριστικά της επιφανείας της γης (κάλυψη και ανάγλυφο) σε διάφορες κλίμακες (1:1.000, 1:5.000) και διάφορες χρονικές περιόδους (2007-2009, 2014-2015).

Μάλιστα, οι πολίτες μπορούν και να τα προμηθευθούν κατόπιν αιτήσεώς τους από το Κτηματολόγιο.

Με τα δεδομένα και τις λειτουργίες που διατίθενται ελεύθερα σε όλους, οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι επαγγελματίες μπορούν να καλύψουν μεγάλο φάσμα των πληροφοριακών αναγκών τους.

Για παράδειγμα, μπορούν να δουν, ανά πάσα στιγμή, τα όρια όλων των ακινήτων που έχουν καταγραφεί σε μία περιοχή, να διακρίνουν τους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. δρόμους, πλατείες κ.λπ.) και τις τυχόν ειδικού ενδιαφέροντος εκτάσεις που υπάρχουν (π.χ. ρέματα, ποτάμια, λίμνες, αιγιαλός κ.λπ.).

Επιπλέον, σε σχέση με την αναπτυξιακή διάσταση του Κτηματολογίου, τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να ενταχθούν σε εφαρμογές που αφορούν:

-στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση επενδύσεων

-στην επέκταση σχεδίων πόλης

-στην παροχή υπηρεσιών

-στη χάραξη και υλοποίηση αγροτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων

-στη μελέτη κοινωνικών προβλημάτων

-στην προστασία και παρακολούθηση του περιβάλλοντος και

-στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα επικαιροποιείται και θα αναβαθμίζεται συστηματικά ακολουθώντας την εξέλιξη του Εθνικού Κτηματολογίου και την πρόοδο δημιουργίας νέων χαρτογραφικών δεδομένων.

Β.Β.