Ερωτηματικά για την στάση του Λύρα στην ανάδειξη των αρχαίων της Υπαπαντής…

Ερωτηματικά για την στάση του Λύρα στην ανάδειξη των αρχαίων της Υπαπαντής…

Στη 19η/2020 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων Καλαμάτας με τίτλο «Ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε κατάχωση στο χώρο της πλατείας του Ι.Ν. Υπαπαντής του Σωτήρος της Καλαμάτας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας Γ΄ φάση (Πλ. Υπαπαντής)”», ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας κύριος Λύρας ψήφισε λευκό στο συγκεκριμένο  θέμα, ενώ είχε την ξεκάθαρη εξουσιοδότηση να ψηφίσει υπέρ, μετά την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας, αλλά και την εκπεφρασμένη βούληση του καλαματιανού λαού.

Ισχυρίστηκε, βέβαια, ότι ψήφισε λευκό, επειδή  αγνοήθηκε η Κοινότητα Καλαμάτας και δε στάλθηκε το θέμα για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο της Κοινότητας.

Η αιτιολογία του προέδρου ότι δε στάλθηκε το θέμα στην Κοινότητα να γνωμοδοτήσει δεν ευσταθεί, καθώς, σύμφωνα με το νόμο, αρμόδιος για να σταλθούν τα θέματα στο συμβούλιο της Κοινότητας είναι ο ίδιος ο Λύρας.

Ο πρόεδρος στέλνει τα θέματα, αυτός τα επιμελείται. Αγνόησε το νόμο ή δεν το ήξερε;

Για ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως η ανάδειξη των αρχαίων της Υπαπαντής, υπήρξε ξεκάθαρα  λανθασμένος χειρισμός προέδρου και, μάλιστα, του προέδρου της Κοινότητας της πρωτεύουσας του νόμου, απαράδεκτο.

Ηλίας Τσώλης
Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας