Γιατί το «Θάρρος» αναδημοσιεύει…

Γιατί το «Θάρρος» αναδημοσιεύει…

Όταν αρχίσαμε να αναδημοσιεύουμε από το αρχείο του «Θάρρους» του έτους 1960 σε συνέχειες τις ειδήσεις, καθώς και τις επιστημονικές απόψεις σχετικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα στην «Πλατεία Υπαπαντής», το κάναμε για τον παρακάτω λόγο:

Προκειμένου ο κόσμος και, κυρίως, όσοι εκφέρουν άποψη για το τι πρέπει να γίνει χωρίς καμία ειδική γνώση του αντικειμένου, να πληροφορηθούν έγκυρα για τα πραγματικά στοιχεία και τις επιστημονικές απόψεις ειδικών της εποχής. Υπάρχει πλήρης καταγραφή τόσο του τι ήταν τα ευρήματα αυτά, πού ακριβώς είχαν βρεθεί, όσο και του τι έπρεπε να γίνει. Και κυρίως, ποια ήταν η σημασία τους. Παρά ταύτα, βεβαίως, τίποτα δεν έγινε.

Και ερχόμαστε στο σήμερα, οπότε ο ένας αντιγράφει τον άλλον σε εκθέσεις ιδεών.

Το ερώτημα είναι: μήπως ο Δήμος Καλαμάτας στην προγραμματική σύμβαση με το ΕΜΠ για την αξιολόγηση των ευρημάτων πρέπει να συμπεριλάβει και την περιοχή γύρω από το Κάστρο, όπου αυτό είναι εφικτό;

Α.