Ιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Ιατρός εργασίας και τεχνικός  ασφαλείας στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον ορισμό ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σε κάθε μία από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου και ήδη έγινε ανάληψη καθηκόντων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ιατρός εργασίας ορίσθηκε ο κ. Νικόλαος Γρηγορόπουλος και τεχνικός ασφαλείας ο κ. Παντελής Νικολαράκης.