Καλαμάτα: Εγκρίθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Καλαμάτα: Εγκρίθηκαν οι οριστικοί πίνακες για  τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων εισηγείται την έγκριση των εγγραφών των επιλεγέντων παιδιών και βρεφών όπως αναφέρονται στους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης και όπως προκύπτουν από το σύστημα μοριοδότησης σύμφωνα με τις επιλογές σταθμών των γονέων.

Για το σχολικό έτος 2020-21 υποβλήθηκαν στην υπηρεσία 477 συνολικά αιτήσεις (εκ των οποίων 439 εμπρόθεσμες και 38 έως σήμερα εκπρόθεσμες), από τις οποίες 336 αφορούν σε παιδιά ηλικίας 2,5 ετών έως την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και 141 βρέφη ηλικίας 18 μηνών έως 2,5 ετών.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τη χορήγηση vouchers από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σχολικού έτους 2020-21» υπογράφηκαν (έως σήμερα) 142 συμβάσεις με τις ωφελούμενες μητέρες.

Η δυναμικότητα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σύμφωνα με τις εκδοθείσες άδειες λειτουργίας και τον Οργανισμό του Δήμου έχει ως εξής:

Α’ΔΠΣ: 3 τμήματα παιδικά 55 παιδιών, και ένα βρεφικό 12 βρεφών

Β’ΔΠΣ: 2 τμήματα παιδικά 45 παιδιών

Γ’ΔΠΣ: 1 τμήμα παιδικό 25 παιδιών και ένα βρεφικό 12 βρεφών

Δ’ΔΠΣ: 2 τμήματα παιδικά 42 παιδιών

Ε’ΔΠΣ: 2 τμήματα παιδικά 50 παιδιών και ένα βρεφικό 12 βρεφών

Ζ’ΔΠΣ: 2 τμήματα παιδικά 50 παιδιών και ένα βρεφικό 12 βρεφών και

Η’ΔΠΣ: 1 τμήμα παιδικό με 20 παιδιά.

Για τους επιλαχόντες θα ακολουθήσει δεύτερη φάση επιλογής βρεφών και παιδιών ανάλογα με τις κενές θέσεις που πιθανόν έχουν προκύψει στους σταθμούς, θα δίδεται δε η δυνατότητα μετακίνησης ή αλλαγής προτίμησης θέσης για την κάλυψη θέσεων που τυχόν έμεναν κενές σε ορισμένους σταθμούς.

Στην επόμενη φάση, μετά την επιβεβαίωση των θέσεων και τις διαγραφές που πιθανόν προκύψουν, θα καταβληθεί και φέτος προσπάθεια να ικανοποιηθούν και επιπλέον αιτήσεις επιλαχόντων παιδιών που δεν ικανοποιήθηκαν.

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, ειδικότερα για τα βρεφικά τμήματα έχει αποφασιστεί η δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων για τους Δ’ και Ζ’ παιδικούς σταθμούς οι οποίοι θα φιλοξενήσουν βρέφη από τους πίνακες επιλαχόντων, οπότε η δυναμικότητα των παραπάνω σταθμών διαμορφώνεται ως εξής

Δ’ΔΠΣ: 1 τμήμα παιδικό 21 παιδιών και ένα βρεφικό 12 βρεφών

Ζ’ΔΠΣ: 2 τμήματα παιδικά 50 παιδιών και δύο βρεφικά 24 βρεφών.