Κατάληψη στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας για ψύλλους και μάσκες

Κατάληψη στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας για ψύλλους και μάσκες

Ένα ακόμα σχολείο και μάλιστα γυμνάσιο προστίθεται στη λίστα των υπό κατάληψη σχολείων τη Μεσσηνίας και είναι το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας.

Βασικά αιτήματα των μαθητών, είναι η χρήση μάσκας, ψύλλοι που υπάρχουν στο σχολείο, ακόμα οι αίθουσες του σχολείου που οι μαθητές χαρακτήρισαν ακατάλληλες, ενώ ακόμα ανέφεραν την έλλειψη αναλώσιμων υλικών.