Κατασκευή πεζογέφυρας στον Ξερίλα

Κατασκευή πεζογέφυρας στον Ξερίλα

Η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλα», προϋπολογισμού μελέτης 107.000 ευρώ με το ΦΠΑ, υπεγράφη χθες από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «Τσερπές –Κωτσάκης –Παπαδέας Ο.Ε.». Το έργο, που ως πηγή χρηματοδότησης έχει πόρους από τη ΣΑΤΑ 2019, έλαβε έκπτωση 57,46%.

Σύμφωνα με τη μελέτη, θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Θουρίας μεταλλική πεζογέφυρα για τη διέλευση του ποταμού Ξερίλα, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων από τη μία όχθη στην άλλη. Η μεταλλική πεζογέφυρα πρόκειται να γεφυρώσει καθαρό άνοιγμα 13 μέτρων. Το συνολικό μήκος της θα είναι 16 μέτρα περίπου, με πλάτος 2 μ. και ύψος 2,85 μ. περίπου.

Ειδικότερα, θα εκτελεσθούν εργασίες εκσκαφών, σκυροδεμάτων για την κατασκευή της θεμελίωσης και των ραμπών πρόσβασης, εργασίες μεταλλικών κατασκευών για το φορέα της πεζογέφυρας και των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, εργασίες σκυροδεμάτων για κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου και, τέλος, θα γίνουν οι απαραίτητοι χρωματισμοί.