Νοσοκομείο Μεσσηνίας: 9.745.093 ευρώ σε έργα και προμήθεια εξοπλισμού χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Νοσοκομείο Μεσσηνίας: 9.745.093 ευρώ σε έργα και προμήθεια εξοπλισμού χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μία σειρά από σημαντικά έργα αναβάθμισης των υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της συνεργασίας που έχει η Διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος με την Περιφερειακή Αρχή μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020». Πρόκειται για έργα που φέρουν τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση σκοπιμότητας τόσο από τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ όσο και από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικότερα, τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου και υλοποιούνται σ’ αυτή τη φάση, καθώς και τα υπόλοιπα των οποίων η έναρξη αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι τα κάτωθι:

•Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ήδη έχει ενταχθεί η πράξη «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», συνολικού προϋπολογισμού 5.114.280,00 ευρώ, και αφορά στη μισθοδοσία (116) ατόμων λοιπού επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για δύο (2) έτη.

•Έχουν αξιολογηθεί θετικά από τη Διαχειριστική Αρχή και τις επόμενες μέρες υπογράφονται οι σχετικές πράξεις ένταξης από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα για τα κάτωθι έργα:

1) Προσθήκη ενός ορόφου 1.000 τ.μ. πάνω από την Ψυχιατρική Κλινική και Αναδιαρρυθμίσεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στο υφιστάμενο κτήριο του Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας, π/υ 3.065.225,14 ευρώ

2) Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού, Ξενοδοχειακού και Λοιπού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτήριο του Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας», π/υ 721.142,24 ευρώ.

Αναλυτικά:

•Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, π/υ 633.200 ευρώ

•Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, π/υ 34.372,80 ευρώ

•Προμήθεια υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού, π/υ 41.100 ευρώ

•Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών, Π/Υ 12.469,44 ευρώ

3) Αναβάθμιση και επέκταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για υπηρεσίες υγείας του Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας, π/υ 351.416,00 ευρώ

4) Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον, π/υ 140.218,42 ευρώ

5) Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, π/υ 72.812,03 ευρώ

•Με αφορμή τον ορισμό του Νοσοκομείου Καλαμάτας ως COVID-19 Νοσοκομείου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει και χρηματοδοτεί την προμήθεια όλου εκείνου του εξοπλισμού και την υλοποίηση όλων εκείνων των παρεμβάσεων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια βάσει των όσων προβλέπονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο απαιτούμενος πρόσθετος εξοπλισμός για τον Covid-19, καθώς και οι επιπλέον παρεμβάσεις, αγγίζουν έναν προϋπολογισμό 280.000 ευρώ.

Ειδικότερα έχουν δρομολογηθεί:

1. Προμήθεια πέντε (5) Φορείων μεταφοράς ασθενών υδραυλικής λειτουργίας, π/υ 24.000,00 ευρώ

2. Προμήθεια πέντε (5) Νοσοκομειακών Τροχήλατων, π/υ 7.000,00 ευρώ

α) τροχήλατα δύο επιφανειών (INOX) τεμάχια τρία (3) &

β) τροχήλατα Νοσηλείας Αλλαγής – Φαρμάκων τεμάχια δύο (2)

3. Προμήθεια δεκαπέντε (15) Η/Υ με τον εξοπλισμό τους (Λειτουργικό & προγράμματα εφαρμογών) για συνταγογράφηση κ.α., π/υ 11.160,00 ευρώ

4. Προμήθεια δέκα (10) εκτυπωτών Laser, π/υ 3.720,00 ευρώ

5. Προμήθεια νέου συστήματος Κλήσης Αδελφής με ενδοεπικοινωνία, π/υ 23.800,00 ευρώ

6. Προμήθεια αυτόνομου φορητού μηχανήματος επεξεργασίας νερού (απιονιστής) για αυτόνομη λειτουργία μηχανήματος Αιμοκάθαρσης, π/υ 11.000,00 ευρώ

7. Προμήθεια Θαλάμου Κάθετης Νηματικής Ροής, Βιολογικής Ασφαλείας Class II, προετοιμασίας δειγμάτων υπό εξέταση για μόλυνση από τον υιό SARS-COV-2 κ.α., π/υ 9.000,00 ευρώ

8. Προμήθεια Μεταλλικών Πετασμάτων, π/υ 15.800,00 ευρώ

α) στην Κεντρική Αίθουσα Μονάδος Εμφραγμάτων για τη μετατροπή της σε Μονάδα Covid-19 με τοποθέτηση διαχωριστικού στη Στάση Αδελφής και με την αντικατάσταση της κεντρικής θύρα εισόδου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας

β) Αναμόρφωση θυρών σε θύρες με δυνατότητα οπτικού ελέγχου των Θαλάμων Νοσηλείας περιστατικών Covid-19 &

γ) προσθήκη θυρών για τον εσωτερικό διαχωρισμό και απομόνωση τμημάτων στις Πτέρυγες Νοσηλείας περιστατικών Covid-19

9. Προμήθεια Ιατρικών Αερίων, π/υ 24.963,43 ευρώ

Συστήματα παρακλίνιας κονσόλας παροχών τύπου ΜΑΦ για τη δημιουργίας Υπομονάδος Εμφραγμάτων έξι (6) κλινών σε δύο (2) ενοποιημένους τετράκλινους θαλάμους νοσηλείας εντός της Καρδιολογικής Κλινικής, με εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υποδομών Ιατρικών Αερίων Μονάδος

10. Προμήθεια τριών (3) Ψυγείων Συντήρησης Φαρμάκων, π/υ 6.334,57 ευρώ

11. Προμήθεια ISOBOX για τον ασφαλή έλεγχο όλων των εισερχόμενων υπόπτων περιστατικών, π/υ 15.872,00 ευρώ

12. Προμήθεια Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδος νοσοκομειακού τύπου, για την πτέρυγα νοσηλείας Covid-19, π/υ 74.350,00 ευρώ

13. Προμήθεια 662 tests Μοριακής Εξέτασης ποσοτικής ανίχνευσης του SARS-COV-2, π/υ 40.000,00 ευρώ

14. Κτηριακές παρεμβάσεις (Δομικές αλλαγές σε θαλάμους και άλλους χώρους όπως καθαιρέσεις τοίχων (ενοποιήσεις χώρων, προσθήκη – μετατροπή θυρών και διαχωριστικών κατασκευών, προσθήκη ράμπας ΑΜΕΑ, σημάνσεις, αποκατάσταση δαπέδων, κλιματισμός, υδραυλικές & ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις κ.ά.), π/υ 13.000,00 ευρώ

Ανακεφαλαιώνοντας, ο σχεδιασμός των έργων και η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας φθάνει στο ποσό των 9.745.093 ευρώ.

Μιλώντας σχετικά ο Γ. Μπέζος, διοικητής Γ.Ν Μεσσηνίας, δήλωσε: «Καθημερινά δίνουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, με στόχο να απορροφήσουμε τους κοινοτικούς πόρους από το ΠΕΠ Πελοποννήσου και να μην επιτρέψουμε να χαθεί ούτε 1 ευρώ. Στα 10 περίπου εκατομμύρια που προέρχονται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου πρέπει να προσθέσουμε και άλλα περίπου 5.000.000 ευρώ που είναι ενταγμένα στο κοινοτικό πρόγραμμα ΥΜ.ΕΠΠΕΡΑΑ. Τα χρονικά περιθώρια για τη λήξη της νυν προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι στενά και κάθε μέρα που περνά είναι πολύτιμη. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε, όπως έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Αρχή για τη συνεργασία της, αλλά και τη συνεχή της αρωγή και στήριξη στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας».