Παράνομη η σύνθεση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Παράνομη η σύνθεση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Έπρεπε να είναι 4 αιρετοί της παράταξης δημάρχου ως τακτικά μέλη και είναι μόνο 3

“Το δις εξαμαρτείν τ’ αυτόν ουκ ανδρός σοφού”, αλλά, δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, αυτή η φράση του Μένανδρου δεν είναι γνωστή στην Τριφυλία, όπως έχουμε αναφέρει κατ’ επανάληψη! «Ανθρώπινο λάθος” μπορεί να συμβεί για οποιονδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία μία φορά. Όταν όμως επαναλαμβάνεται, τότε αυτό χρήζει διερεύνησης! Πολύ, δε, περισσότερο όταν αυτό το “λάθος” συμβαίνει σε συλλογικά θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Αυτά αναφέραμε το Νοέμβριο του 2016 σχετικά με αποφάσεις του τότε Δημοτικού Συμβουλίου για συνθέσεις μελών (σ.σ. ορισμό μελών) στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, ενώ είναι επίκαιρο και στις μέρες που διανύουμε, παρά την αλλαγή Δημοτικής Αρχής και μελών που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο, ακριβώς – ξανά – για τη σύνθεση, δηλαδή τον ορισμό μελών στις διοικήσεις Ν.Π.

Δυστυχώς, εδώ και δύο μήνες συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ με παράνομη σύνθεση μελών. Ναι, είναι παράνομη η σύνθεση μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τριφυλίας. «Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε ένα Δήμο, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ένδεκα (11) μελών, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από το δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου».

Στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, πλην του προέδρου, οι αιρετοί της παράταξης του δημάρχου είναι μόνον 3 και συγκεκριμένα οι αντιδήμαρχοι Αντώνης Βλάχος, Δημήτρης Στριμπάκος και Νίκος Φρούσος και επίσης τρεις οι αιρετοί λοιπών παρατάξεων.

Η νομοθεσία, ωστόσο ,,είναι συγκεκριμένη. Έπρεπε να είναι τέσσερις ως τακτικά μέλη από την παράταξη δημάρχου, με την οποία έχουν εκλεγεί επτά δημοτικοί σύμβουλοι. Άρα, η σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ είναι παράνομη, με απλά ελληνικά. Όταν η σύνθεση ενός Διοικητικού Συμβουλίου είναι παράνομη, υπάρχουν άραγε συνακόλουθες συνέπειες για τις αποφάσεις που λαμβάνει;

Του Ηλία Γιαννόπουλου