Σε διαβούλευση η «Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο»

Σε διαβούλευση η «Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο»

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου αποκτά  Εθνική Στρατηγική» αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο συνέταξε και απέστειλε προς διαβούλευση στα συναρμόδια υπουργεία την «Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο» (ΕΣΠ) για την περίοδο 2020 – 2030.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, βασικοί στόχοι της «Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο», είναι οι εξής: Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για τις μετακινήσεις των πολιτών από το 2020 έως το 2030. Η αύξηση της μετακίνησης ποδηλάτου σε συνδυασμό με άλλα μέσα. Η ένταξη των συστημάτων ποδηλάτου κοινής χρήσης στο μεταφορικό σύστημα των πόλεων. Η χρήση ποδηλάτων για μεταφορά εμπορευμάτων μικρού βάρους σε μικρές αποστάσεις.  Η ενίσχυση του ποδηλατικού τουρισμού.

Επίσης, η ανάδειξη του ποδηλάτου ως κατάλληλου οικονομικού μέσου για καθημερινή μετακίνηση, για άθληση και αναψυχή, η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η παροχή κινήτρων και υποστήριξη της τεχνογνωσίας για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Η «Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο» προσβλέπει στην ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου -που αποτελεί βασικό πυλώνα της βιώσιμης κινητικότητας μαζί με τη δημόσια συγκοινωνία και το περπάτημα- αφενός, για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, τη μείωση αέριων ρύπων και θορύβου και, αφετέρου, για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου των πόλεων και οικισμών της χώρας. 

Να σημειωθεί πως η «Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο» εναρμονίζεται με τους παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs),  με τις πολιτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με τις πρόσφατες κατευθύνσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή της Ε.Ε., με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης με τα συναρμόδια υπουργεία, η «Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο» θα τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.