Συνάντηση Π. Νίκα με ιατρικούς συλλόγους για το θέμα της πανδημίας

Συνάντηση Π. Νίκα με ιατρικούς συλλόγους για το θέμα της πανδημίας

Κρούσματα covid-19 σε εργάτες γης στη Λακωνία

Κρούσματα covid-19 σε αλλοδαπούς εργάτες γης στη Λακωνία διαπιστώθηκαν στους καθημερινούς ελέγχους που διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, ήδη γίνεται προεργασία προκειμένου και το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κορίνθου να λειτουργήσει ως νοσοκομείο covid-19.

“Σε μια τέτοια περίπτωση, το εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυμα θα υποστηριχθεί όπως επιβάλλεται από την Περιφέρεια, η οποία σε κάθε περίπτωση θα ενισχύσει και τα υπόλοιπα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα στην περιοχή της” σημείωσε από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας.

Στο μεταξύ, ο περιφερειάρχης είχε προχθές το μεσημέρι στην Τρίπολη συνάντηση με τους προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκειά της εκφράστηκε εκ μέρους των συλλόγων η ανάγκη να ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία της Περιφέρειας με προσωπικό και εξοπλισμό, ενώ αναγνωρίστηκε η προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής προς αυτή την κατεύθυνση.

Ως γνωστόν, έως 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους παρατείνεται η προθεσμία κατά την οποία ένας εργοδότης θα μπορεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, να υποβάλλει, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Η αρχική ημερομηνία της ισχύος της διατάξεως αυτής είχε ορισθεί η 30ή/6/2020, ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, “διαπιστώθηκε ότι, αφενός, οι αυξημένες ανάγκες των καλλιεργητών δεν πρόλαβαν να καλυφθούν μέσα στο χρονικό πλαίσιο ισχύος της διατάξεως, αφετέρου υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από αλλοδαπούς εργαζομένους που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές εφόσον παραταθεί η ισχύς της διατάξεως. Κρίνεται επομένως αναγκαίο να παραταθεί η σχετική προθεσμία έως 31/12/2020 προκειμένου να καλυφθούν οι καλλιεργητικές ανάγκες”.