Τελωνειακή ένωση Ε.Ε.-Τουρκίας και Ελλάδα

markatatos

Μέρος 3ο

Η τουρκική προκλητικότητα εξακολουθεί παρότι στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών τέθηκαν οι βάσεις για μέτρα κατά της γείτονος τον ερχόμενο μήνα. Τα μέτρα, όμως, αυτά πρέπει να ξέρουμε σε τι είδους συνοδοιπόρο (γιατί εταίρος είναι μόνο στο ΝΑΤΟ) ετοιμάζονται να εφαρμοστούν. Στο σημερινό μας σημείωμα στόχος μας είναι να δείξουμε ότι η εφαρμογή μέτρων κατά της Τουρκίας είναι μεν ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης πίεσης, στην πραγματικότητα, όμως, πρέπει να δούμε πώς δημιουργήθηκε ένας «ενεργός κίνδυνος» τόσο στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ε.Ε. όσο και ειδικά της χώρας μας, με όρους που θέτουν όλη τη συναινετική πορεία της χώρας μας εκτός πραγματικότητας και ως βασικό υπεύθυνο όλων των σημερινών δεινών μας, οφειλομένων στη γείτονα! Και είναι ίσως η ευκαιρία να τεθούν νέες βάσεις για να δούμε ποιες πρέπει να είναι οι διαπραγματευτικές θέσεις της χώρας μας στην υπό ανανέωση τελωνειακή πολιτική της Ε.Ε. Το μόνο όπλο που έχουμε με ορατά αποτελέσματα, για να μη χυθεί νέο αίμα.

Ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, που επικαιροποιείται κάθε Μάρτιο, είναι ο μάρτυρας της αλήθειας όσων τραβολογά η χώρα μας με τον αναξιόπιστο γείτονα που έχουμε στα ανατολικά μας σύνορα, που είναι και σύνορα της Ε.Ε.[1].

Πρόκειται για μια στατιστική ανάλυση με όλες τις επεξηγήσεις, ακόμη και για τους μη επαΐοντες, με τίτλο «Τουρκία-Ε.Ε. – διεθνές εμπόριο αγαθών». Τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των συναλλακτικών παραγόντων και το ύψος τους την τελευταία 10ετία με την Τουρκία είναι σημαντικά. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αξιόπιστο έγγραφο που θα παρουσιάσουμε ορισμένες πτυχές του, χρήσιμες για την ανάλυση που επιχειρούμε εδώ.

Το βασικό συμπέρασμα αποτυπώνεται από την πρώτη σελίδα, όπου με 1+1 Tweet  αναφέρεται ότι:

1. Το 2019, η Τουρκία ήταν ο έκτος μεγαλύτερος εταίρος για εξαγωγές αγαθών στην Ε.Ε. (3%) και επίσης ο έκτος μεγαλύτερος εταίρος για εισαγωγές αγαθών στην Ε.Ε. (4%).

2.  Μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. η Γερμανία ήταν και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αγαθών από και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών στην Τουρκία.

Στις δύο φράσεις αυτές κρύβεται όλο το περιεχόμενο της ασυδοσίας της γείτονος, που με την ενδυνάμωση της τουρκικής οικονομίας με κάθε μέσο (όπως γράφω τώρα και περίπου τριάντα συναπτά έτη) από τις χωματερές όπου οδηγούσαμε τα προϊόντα μας, μέχρι το εμπάργκο της Ρωσίας, που χάσαμε και αυτόν τον δυνητικά καλό πελάτη μας, στο τέλος είμαστε κολλημένοι στον τοίχο με αδύναμο μέλλον και μη ορατό, παρακαλώντας το Θεό, τη Μέρκελ και τον Μακρόν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, που βάλαμε μόνοι μας, ως υγιείς και ενήλικες που ήμασταν. Άσε τον προσωπικό φίλο του γείτονα, τον Αμερικάνο πρόεδρο, που δε γνωρίζουμε ούτε τα ελατήριά του ούτε τα κίνητρά του.

Έτσι, ανεπηρέαστα με το ψυχρό βλέμμα του αναλυτή παραθέτουμε το ακόλουθο σχήμα, όπου φαίνεται το εμπορικό ισοζύγιο της Τουρκίας την τελευταία δεκαετία.

ΣΧΗΜΑ 1: Εμπορικό ισοζύγιο της Τουρκίας με την Ε.Ε.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχήμα, για παράδειγμα το τελευταίο διαθέσιμο έτος, το 2019, οι εισαγωγές της Ε.Ε. με την Τουρκία έφθασαν στα 68,7 δισ. ευρώ, οι εξαγωγές στα 68,2 δισ. ευρώ και το εμπορικό ισοζύγιο για πρώτη φορά αρνητικό τη δεκαετία αυτή, στο -1,5 δισ. ευρώ! Μια τάση του εμπορικού ισοζυγίου που άρχισε την εποχή που εμείς υπογράφαμε μνημόνια που θα τα έσκιζαν όσοι ανερχόταν στην εξουσία, (2011), και που παρουσιάζει συνεχείς τάσεις μείωσης, όπως βλέπουμε και στο ανωτέρω σχήμα.

Είναι δε, εξακριβωμένο ότι μόνο με συγκριτική μεθοδολογία μπορούμε να δούμε πως βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας!

Συγκεκριμένα, στο ΣΧΗΜΑ 2 φαίνονται οι Εξαγωγές αγαθών σε άλλα κράτη μέλη το 2019 και προφανώς στο μικρό κύκλο που περιέχεται και η χώρα μας, μας… μεγαλώνουν στο ΣΧΗΜΑ 3 στη συνέχεια, για να δούμε τι κάνουμε εμείς με το εμπορικό μας ισοζύγιο με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Έτσι, για τη σύγκριση που επιχειρείται εδώ, φαίνεται ότι η Τουρκία με 85 εκατ. πληθυσμό κάνει εξαγωγές στις χώρες στις οποίες εμείς είμαστε εταίροι περί τα 70 δισ. ευρώ το 2019! Αν υπολογίσουμε και την αγοραστική δύναμη του κάθε λαού, Ελλάδας – Τουρκίας, εμείς με 200 δισ. ευρώ παράγουμε ετήσιο πλούτο ανά άτομο περίπου 20.000 ευρώ, ενώ οι Τούρκοι με τα 750 δισ. ευρώ ΑΕΠ το 2019 σημαίνει ότι παράγουν ανά άτομο λίγα λιγότερα από 9.000 ευρώ!

Η σύγκριση, λοιπόν, αυτή μας δίνει το αποτέλεσμα ότι η Τουρκία εξάγει στις χώρες μέλη (και συνεπώς στη χώρα μας) 7 φορές περισσότερα απ’ ό,τι η Ελλάδα στους … εταίρους της.

Ποιος από τους αναγνώστες και αναγνώστριές μας έχει αμφιβολία για τον εξοπλισμό της χώρας αυτής που μας απειλεί ευθέως και δε σκαμπάζει και τίποτα με τη γερμανική προεδρία στο τιμόνι της Ε.Ε.; Είναι θέμα χρόνου το πότε θα επιχειρήσουν ή η πρώτη σε εξαγωγές και σε εισαγωγές χώρα, που είναι εταίρος μας θα θυσιάσουν τα πάντα στο βωμό της κοινοτικής αλληλεγγύης;

ΣΧΗΜΑ 2 Εξαγωγές αγαθών σε άλλα κράτη μέλη

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/7/7c/Exports_of_goods_to_other_Member_States%2C_2019.png

ΣΧΗΜΑ 3 Εξαγωγές αγαθών σε άλλα κράτη μέλη (συνέχεια)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/5/5c/Exports_of_goods_to_other_Member_States_-_details%2C_2019.png

Στον ανωτέρω πίνακα που φαίνονται οι εξαγωγές αγαθών από τις χώρες μέλη της Ε.Ε προς άλλες χώρες της Ε.Ε. φαίνεται.

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Turkey-EU_-_international_trade_in_goods_statistics

Του Γιώργου Μαρκατάτου