Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για τα δωρεάν κεφάλαια κίνησης από την Περ. Πελοποννήσου

Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για τα δωρεάν κεφάλαια κίνησης από την Περ. Πελοποννήσου

Είναι ήδη γνωστό ότι η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξέδωσε τις προηγούμενες ημέρες την πολυπόθητη πρόσκληση της δράσης για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με κεφάλαιο κίνησης.

Χθες ο περιφερειάρχης Παν. Νίκας ανακοίνωσε ότι ο προϋπολογισμός της δράσης αυξήθηκε από τα 30 που ήταν αρχικά σε 35 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που αυξάνει και τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα ευεργετηθούν.  Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε ήδη, με τη σχετική προθεσμία να λήγει την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, στις 3.00 μετά το μεσημέρι.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι δε θα δοθεί καμία χρονική παράταση προκειμένου να καταστεί εφικτή η ένταξη των πράξεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του φετινού χρόνου, όταν και εκπνέει το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η βαθμολογία είναι συγκριτική και όλα τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αντικειμενικά. Βασίζονται, δηλαδή, στα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (τζίρος και κερδοφορία), καθώς και σε στοιχεία που αφορούν στην απασχόληση στην επιχείρηση.

Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να ξέρει από πριν τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει η αίτησή του και, άρα, μπορεί να αποφασίσει αν «αξίζει τον κόπο» η υποβολή του φακέλου.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019, από 4.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον έως του ποσού των 40.000 ευρώ (μέγιστο) επιχορήγησης.

Α.Π.