Αλλαγή ώρας

Αλλαγή ώρας

Υπενθυμίζεται ότι αύριο λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της E.E. 19/01/2001. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 4.00 π.μ. σε 3.00 π.μ..

Α.Π.