Ανακοίνωση της ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε. για θετικά κρούσματα κορωνοϊού εργαζομένων στο εργοστάσιο

Ανακοίνωση της ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε. για θετικά κρούσματα κορωνοϊού εργαζομένων στο εργοστάσιο

Για την ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε., η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και οικογενειών τους, των συνεργατών μας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας της Μεσσηνίας, συνιστά απόλυτη προτεραιότητα

Στις 22 Οκτωβρίου, ενημερωθήκαμε από εργαζόμενο(η) στην εταιρεία μας ότι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου εμφάνισε συμπτωματολογία συμβατή με COVID-19 και ως εκ τούτου την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου δεν προσήλθε για εργασία. Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, προέβη στον ενδεδειγμένο έλεγχο και μας ενημέρωσε άμεσα πως διαγνώστηκε θετικός/θετική στον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.

Άμεσα, θέσαμε σε εφαρμογή όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες αντιμετώπισης του συμβάντος με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ,της Πολιτικής Προστασίας και του εσωτερικού σχεδίου Αντιμετώπισης Κρούσματος COVID-19.

Ειδικότερα, σε συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας ιχνηλατήθηκαν οκτώ (8)άτομα στην εταιρεία που είχαν επαφή με το θετικό κρούσμακαι υποβλήθηκαν την ίδια ημέρα σε μοριακό έλεγχο PCR με δυο (2) εξ ’αυτών να βγουν θετικοί.  Και τα οκτώ (8) άτομα (δυο θετικοί και έξη αρνητικοί) έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον απομόνωση σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ μέχρι να υποβληθούν σε επαναληπτικό μοριακό έλεγχο PCR.

Αυθημερόν προβήκαμε σε απολύμανση των εγκαταστάσεών μας, ενώ ειδικό εξωτερικό συνεργείο προέβη σεέκτακτη συνολική απολύμανση κάθε σημείου της εταιρείας.

Επιπλέον σήμερα, ιδιωτικό εργαστήριο προέβη σε επαναληπτικό μοριακό έλεγχο όλων των εργαζομένων. Ο έλεγχος αυτός θα διεκπεραιωθεί εκ νέου προσεχώς ώστε να ελαχιστοποιήσουμε στο κατά δύναμη την πιθανότητα προσβολής συνεργάτη μας από τον νέο κορωνοϊό  SARS-CoV-2.

Όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι στην εταιρεία έχουν υποβληθεί σε αρχικό μοριακό έλεγχο (PCR) με αρνητικά αποτελέσματα τον Αύγουστο.  Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας απολυμαίνονται τακτικά από εξωτερικό συνεργείο, ενώ παράλληλατηρούνται αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας και ελέγχου πρόσβασης. Παρόλα ταύτα,τρείς συνεργάτες μας βρέθηκαν αποδέκτες του νέου κορωνοϊού  SARS-CoV-2.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως δεν υπάρχει μεμονωμένο μέτρο που να παρέχει πλήρη προστασία από τον κορωνοϊό, τόσο στο σπίτι όσο και στο χώρο εργασίας.  Ως εκ τούτου, υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα για συνεπή χρήση μάσκας προστασίας και τήρηση των εξειδικευμένων οδηγιών τουΕΟΔΥ και Αρμόδιων Αρχών.

Για την ΑΓΡΟΒΙΜ Α.Ε., η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και οικογενειών τους, των συνεργατών μας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας της Μεσσηνίας, συνιστά απόλυτη προτεραιότητα.

Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε υπεύθυνα για την όποια νέα εξέλιξημε σκοπόνα συντελέσουμε θετικά στην εξάλειψη των συνθηκών που ευνοούν την μετάδοση του ιού.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΙΒΙΜ Α.Ε.