Αξιοποίηση διωρόφου κτηρίου πρώην ηλεκτρικής εταιρείας από το Δήμο Καλαμάτας

Αξιοποίηση διωρόφου κτηρίου πρώην ηλεκτρικής εταιρείας από το Δήμο Καλαμάτας

Την έγκριση συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την κατάθεση πρότασης με τίτλο «Αξιοποίηση διωρόφου κτηρίου πρώην ηλεκτρικής εταιρείας»,  προϋπολογισμού 831.000 ευρώ, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Πρόκειται για πρόταση που είχε κατατεθεί στο «Φιλόδημος Ι», δίχως να προλάβει να αξιολογηθεί πριν από την αντικατάστασή του. Ο Δήμος άμεσα κινήθηκε και εκμεταλλευόμενος τον άξονα «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτηριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, υποβάλλει νέα πρόταση χρηματοδότησης, σύμφωνα με την μελέτη που είχε συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το εν λόγω κτήριο αποτελούσε τμήμα του κτηριακού συγκροτήματος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος Καλαμάτας, κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1920 και στο ισόγειο λειτουργούσαν τα γραφεία της εταιρείας, ενώ στον όροφο βρισκόταν η κατοικία του εκάστοτε διευθυντή.

Το εργοστάσιο της Ηλεκτρικής Εταιρείας σταμάτησε να λειτουργεί το 1959 μετά την εξαγορά της εταιρείας από τη ΔΕΗ και για 25 περίπου χρόνια χρησιμοποιείτο ως αποθήκη από το Δήμο Καλαμάτας και τη ΔΕΗ αντίστοιχα.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η επισκευή και επαναλειτουργία του διώροφου κτηρίου συνολικής επιφανείας 335 τετραγωνικών, που αναπτύσσεται σε δύο ίσης επιφανείας επίπεδα – ιδιοκτησίας πλέον του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να φιλοξενηθούν δράσεις του Δημοτικού Θεάτρου.

Στην πρώτη στάθμη ισογείου προτείνεται η δημιουργία ενός χώρου που θα στεγάσει το αξιόλογο βεστιάριο του δημοτικού θεάτρου. Στο ισόγειο θα λειτουργήσει συγχρόνως και το θεατρικό εργαστήριο, με θεατροπαιχνίδια, θεατρικά σεμινάρια, πρόβες και ανάγνωση θεατρικών κειμένων. Θα κατασκευαστούν επίσης τουαλέτες, μια εκ των οποίων θα προορίζεται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στον όροφο του κτηρίου προτείνονται οι παρακάτω λειτουργίες: Γραφείο για τον εκάστοτε καλλιτεχνικό διευθυντή, δημιουργία χώρου για το αρχείο του Δημοτικού Θεάτρου, στον α΄ όροφο θα εγκατασταθεί το Φροντιστήριο του Θεάτρου και, επιπλέον, στον α΄ όροφο διαμορφώνεται χώρος ραφής νέων κουστουμιών και μεταποίησης των υπαρχόντων για τις ανάγκες των θεατρικών παραστάσεων.