Δημοπράτηση έργου για τις ζημιές στο Δήμο Οιχαλίας

Δημοπράτηση έργου για  τις ζημιές στο Δήμο Οιχαλίας

Στη δημοπράτηση έργου που αφορά στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις προχώρησε ο Δήμος Οιχαλίας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 199.994,09 ευρώ και από σήμερα ξεκινά η κατάθεση προσφορών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 9η Νοεμβρίου στις 10.00 το πρωί και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 13 Νοεμβρίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η δε χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τα αποτελέσματα για την ανάδειξη αναδόχων για τρία έργα. Το πρώτο αφορά στη συντήρηση – βελτίωση της 35ης Επ. Οδού Κάμπου– Κέντρου– Τσερίων, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ, όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο εργολάβος Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος με μέση έκπτωση 43,61%.

Το δεύτερο αφορά στη βελτίωση – συντήρηση 4ης Επ. Οδού Θουρίας–Πολιανής, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο Ευστάθιος Τζικάκης με μέση έκπτωση 46,03%.

Τέλος, για τη συντήρηση – βελτίωση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 247.000 ευρώ, μειοδότης αναδείχθηκε ο εργολάβος Γεώργιος Καρακάξας με μέση έκπτωση 51%.

Β.Β.