Δήμος Μεσσήνης: Στο «Φιλόδημο ΙΙ» η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

Δήμος Μεσσήνης: Στο «Φιλόδημο ΙΙ» η κατασκευή ραμπών και  χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ, η πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μεσσήνης».

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 70.500 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Μεσσήνης. Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, η χρηματοδότηση της πράξης θα γίνει ως ακολούθως: 40.300 ευρώ θα διατεθούν από το ΠΔΕ του υπουργείου Εσωτερικών και 30.200 ευρώ από ιδίους όρους του Δήμου. 

Με το έργο αυτό θα γίνει τοποθέτηση ραμπών σε σχολικές μονάδες, προκειμένου αυτές να είναι προσβάσιμες και φιλικές σε άτομα με κινητικά προβλήματα.