Δήμος Τριφυλίας: Αποδοχή δωρεάς από τον «Εθελοντισμό Καναλουπούς»!

Δήμος Τριφυλίας: Αποδοχή δωρεάς από  τον «Εθελοντισμό Καναλουπούς»!

Ο εθελοντισμός, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ τον Απρίλιο του 2017, αποτελεί τρόπο και στάση ζωής για τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Πλάτης Δ.Ε. Φιλιατρών, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ενώνοντας τις δυνάμεις τους για το κοινό καλό, μπορούν και πετυχαίνουν μικρά «θαύματα»!

Αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά την προχθεσινή δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας στο θέμα «Αποδοχή δωρεάς από τον “Εθελοντισμό Καναλουπούς” προς το Δήμο Τριφυλίας, η οποία αφορά στην τοποθέτηση υλικών, καθώς και εκτέλεση εργασιών στον κοινόχρηστο αύλειο χώρο και στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Πλάτης»!

Όπως αναγράφεται στο απόσπασμα από το Πρακτικό της συνεδρίασης, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΝΤ5ΩΗΕ-8ΝΩ, ο πρόεδρος της Ο.Ε., Δημήτρης Στριμπάκος, είπε: «Ο “Εθελοντισμός Καναλουπούς” με το από 9/9/2020 αίτημά του προς τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Πλάτης εκφράζει την επιθυμία του να κάνει μια δωρεά, η οποία αφορά στον κοινόχρηστο αύλειο χώρο του πρώην Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πλάτης και το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου. Η δωρεά περιλαμβάνει την τοποθέτηση δυο τερμάτων από γαλβανιζέ σωλήνες διαστάσεων 4×2, καθώς και κάγκελων για την προστασία των τεσσάρων κουφωμάτων στην όψη του κτηρίου.

Οι εθελοντές με ιδίους πόρους θα προβούν στο χρωματισμό των κάγκελων προστασίας και στην πληρωμή έμπειρου συνεργείου για την ασφαλή τοποθέτηση των κάγκελων και των τερμάτων. Επίσης με ίδιους πόρους οι εθελοντές προτίθεται να προβούν στην αγορά πλέγματος ύψους 1,5-1,8 μ., το οποίο θα τοποθετηθεί περιμετρικά στην υφιστάμενη μάντρα, για την οριοθέτηση του χώρου, θα καλύψουν το κόστος σοβατίσματος του μαντρότοιχου για αισθητικούς λόγους, καθώς και το χρωματισμό αυτού και, τέλος, θα προμηθευτούν χρονοδιακόπτη για τον ηλεκτρολογικό πίνακα, ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός για λόγους ασφαλείας.

Προς τούτο ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Πλάτης με το αριθ. πρωτ. 12431/17-09-2020 έγγραφό του εισηγείται θετικά για την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς, το οποίο και υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας προς λήψη σχετικής απόφασης. Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε την αποδοχή της δωρεάς».

Ακολούθως η Σταματία Αλεξοπούλου τοποθετήθηκε ως εξής: «Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους κατοίκους της Πλάτης, οι οποίοι με τον “Εθελοντισμό Καναλουπούς”, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν και τα έργα και τις παρεμβάσεις που κάνουν, αποδεικνύουν την μεγάλη αγάπη για τον τόπο τους. Ψηφίζω υπέρ να αποδεχτούμε τη δωρεά τους και εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας».

Η δε Ο.Ε. ομόφωνα αποφάσισε και αποδέχτηκε τη δωρεά, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του Δήμου προς τους εθελοντές «Εθελοντισμός Καναλουπούς».

Του Ηλία Γιαννόπουλου