«Ιχνηλάτες» και στη Μεσσηνία προσλαμβάνει η Πολιτική Προστασία

«Ιχνηλάτες» και στη Μεσσηνία προσλαμβάνει η Πολιτική Προστασία

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, ανακοινώθηκε χθες.

Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη συνολικά 192 ατόμων για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να προσληφθούν συνολικά 12 άτομα και τα δύο από αυτά στη Μεσσηνία. Ειδικότερα, τέσσερα θα προσληφθούν στην Αρκαδία και από δύο στους υπόλοιπους νομούς.

Η προκήρυξη αφορά πτυχιούχους ή διπλωματούχους ΑΕΙ ή διπλωματούχους Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

-Να είναι Έλληνες πολίτες

-Να μην υπερβαίνουν το 40ό έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2020. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες την 1-1-1980 και μεταγενέστερα

-Να κατέχουν τα υποχρεωτικά και πρόσθετα προσόντα των διατάξεων του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), που καθορίζει τα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

-Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

-Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας

-Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα που περιλαμβάνει η προκήρυξη

-Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους

-Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

Και ψυχομετρικός έλεγχος
Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η προκήρυξη πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, οι υποψήφιοι από όλη τη χώρα μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) μέχρι και τη Δευτέρα 12/10/2020, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Λ. Κηφισίας 37-39, Κτ. Φάρος, Τ.Κ. 151 23 – Μαρούσι, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 192 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ».

Να σημειωθεί ότι, όπως επισημαίνεται στην προκήρυξη, πριν από τη σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης θα διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Της Βίκυς Βετουλάκη