Καλύτερη οργάνωση στις αποθήκες του Δήμου Καλαμάτας

Καλύτερη οργάνωση στις αποθήκες του Δήμου Καλαμάτας

Ολοκληρώνονται σταδιακά οι εργασίες διαμόρφωσης και περαιτέρω τακτοποίησης στο χώρο των συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα στις αποθήκες υλικού, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής.

Όπως αναφέρεται, οι εργασίες συνδέονται και με την απογραφή των αποθεμάτων που διενεργήθηκε φέτος για πρώτη φορά, στο πλαίσιο εναρμόνισης του Δήμου με τις υποδείξεις των ορκωτών λογιστών. Στόχος η ακόμα καλύτερη οργάνωση του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης και η εξασφάλιση νέων λειτουργικών χώρων.

Έγιναν επισκευές και νέα διαρρύθμιση στο εσωτερικό των αποθηκών (τολ), προκειμένου να καλύπτονται οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου, αλλά και να υπάρχει μεγαλύτερη, ευκολότερη και ταχύτερη δυνατότητα ελέγχου στη διακίνηση και αξιοποίηση υλικών.

Σημειώνεται ότι στο Δήμο λειτουργεί πιστοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αποθήκης.