Καμία παράταση στο «Covid – 19 Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Καμία παράταση στο «Covid –  19 Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση στο πρόγραμμα «Covid – 19 της Περιφέρειας Πελοποννήσου», ενώ τα άλλα δύο τρέχοντα προγράμματα του Περιφερειακού Προγράμματος Πελοποννήσου (ΠΕΠ Πελοποννήσου) θα παρατείνουν τις προθεσμίες υποβολής για το νέο έτος, το 2021.

Η παραπάνω πληροφορία είναι επίσημη, καθώς προέκυψε έπειτα από δηλώσεις του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Πελοποννήσου, Αντώνη Ψαράκη, στη διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Εναπομένει η ανακοίνωση των οριστικών νέων προθεσμιών.

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COVID-19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Δε θα δοθεί καμία παράταση, γιατί:

•Πρέπει τα χρήματα του προγράμματος να δοθούν το συντομότερο δυνατό (αφού αφορούν, μάλιστα, σε κάλυψη ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν / πλήττονται από την υγειονομική επιδημία)

•Πρέπει τα χρήματα του προγράμματος, σύμφωνα και με την προκήρυξη και τις δεσμεύσεις προς την Ε.Ε., να «πέσουν στην αγορά» μέσα στο 2021

•Η όποια παράταση πλήττει τον ανταγωνισμό, βοηθάει του ασυνεπείς και «δυσκολεύει» τους συνεπείς

Άρα, το πρόγραμμα λήγει, σε κάθε περίπτωση, 3 Νοεμβρίου 2020, στις 3.00 μετά το μεσημέρι.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού», που λήγει στις 23 Οκτωβρίου 2020, και το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών», που λήγει 11 Δεκεμβρίου 2020, ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021.

Οι λόγοι της παράτασης είναι:

•Η καλύτερη προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών, όταν μάλιστα τρέχει και επείγει το πρόγραμμα «Covid – 19 Πελοποννήσου»

•Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παράταση βοηθάει στη διοικητική αποσυμφόρηση της διαχειριστικής αρχής που παραλαμβάνει, αξιολογεί – βαθμολογεί, εκδίδει προσωρινό κατάλογο επιτυχόντων, παραλαμβάνει και αποφασίζει επί των ενστάσεων και, τελικά, προτείνει στην πολιτική ηγεσία τον τελικό κατάλογο εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων προς υπογραφή.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/Οικονομολόγος