Με προσωρινή διαταγή συνεχίζουν να εργάζονται οι 16 συμβασιούχοι στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

Με προσωρινή διαταγή συνεχίζουν να εργάζονται οι 16 συμβασιούχοι στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

Στη δουλειά τους επέστρεψαν, έστω και προσωρινά, 16 εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας και τα απορριμματοφόρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας για διατήρηση της προσωρινής διαταγής που έχει εκδοθεί και με την οποία διατάσσεσαι ο Δήμος να συνεχίσει να απασχολεί τους συγκεκριμένους εργαζομένους έως την έκδοση της τελικής δικαστικής απόφασης.

Τα 16 αυτά άτομα εργάζονται με ατομικές Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Τον Απρίλιο του 2018 κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα, καθώς δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους που είχαν λήξει. Τότε με προσωρινή διαταγή επέστρεψαν στην εργασία τους, μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Όμως, έκτοτε η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων έχει αναβληθεί πολλές φορές και μέχρι να ορισθεί η ημερομηνία και να συζητηθούν, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται στο Δήμο με την προσωρινή διαταγή.

Β.Β.