«Πληρώνουμε τα λάθη των προγόνων μας, και μου φαίνεται εντελώς δίκαιο να μας αφήνουν χρήματα για να τα πληρώνουμε μ’ αυτά»

«Πληρώνουμε τα λάθη των προγόνων μας, και μου φαίνεται εντελώς δίκαιο να μας αφήνουν χρήματα για να τα πληρώνουμε μ’ αυτά»

Ντον Μαρκί (1878 – 1937, Αμερικανός ποιητής & αρθρογράφος)