Προσοχή στις οδούς Αύρας και Μεσογείων…

Προσοχή στις οδούς Αύρας και Μεσογείων…

Επισημαίνεται στους οδηγούς οχημάτων και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου από το Δήμο Καλαμάτας, ότι από σήμερα στις οδούς Μεσογείων και Αύρας (μεταξύ Κρήτης και Ναυαρίνου) θα επανέλθει η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι οδοί είχαν προσωρινά μονοδρομηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σήμανση προς αποφυγή ατυχημάτων και προς όφελος της οδικής ασφάλειας.
Α.Π.