Στο ΦΕΚ ο διορισμός του Δημήτρη Λαμπρόπουλου ως αναπληρωτή διοικητή στο Γ.Ν. Μεσσηνίας

Στο ΦΕΚ ο διορισμός του Δημήτρη Λαμπρόπουλου ως αναπληρωτή διοικητή στο Γ.Ν. Μεσσηνίας

Στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 856 – 14.10.2020) δημοσιεύθηκε χθες το μεσημέρι ο διορισμός του Δημήτρη Λαμπρόπουλου ως αναπληρωτή διοικητή στο Γ.Ν. Μεσσηνίας με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Κυπαρισσίας.

«Διορίζουμε τον ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 744035), πτυχιούχο του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ως Αναπληρωτή Διοικητή, στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας του υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων του ν. 3528/2007, με βαθμό 2ο, με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4052/2012», αναγράφεται στην απόφαση με αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 63356 του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια και του υφυπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Του Ηλία Γιαννόπουλου