Συγκροτείται η Επιτροπή Διαβούλευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συγκροτείται η Επιτροπή Διαβούλευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σε συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου προχωρά ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και ήδη εκδόθηκε πρόσκληση για όποιον πολίτη επιθυμεί να υποβάλει αίτηση.

Σύμφωνα με το νέο νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κλεισθένης), σε κάθε Περιφέρεια συνίσταται, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο.

Η θητεία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Περιφερειακών Αρχών και αποτελείται από εκπροσώπους τους, κατά το δυνατόν, αντιπροσωπευτικότερων, σε περιφερειακό επίπεδο, φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

-των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων

-των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων

-των συνεταιριστικών οργανώσεων

-των εργαζομένων στην Περιφέρεια και στα νομικά της πρόσωπα

-των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

-οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην Περιφέρεια και

-πολίτες.

Αρμοδιότητες

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

-Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας

-Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος

-Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών

-Μπορεί να εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος

-Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013.

Προθεσμία αιτήσεων

Με χθεσινή του πρόσκληση ο περιφερειάρχης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο από τον οποίο θα κληρωθούν οι δημότες – μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η αίτηση συντάσσεται σε συγκεκριμένο υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης και περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος. Μπορούν να την «κατεβάσουν» από το www.ppel.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, με τους εξής τρόπους:

-αυτοπροσώπως, στην Κεντρική Γραμματεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλ. Εθν. Μακαρίου στην Τρίπολη)

-ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πλ. Εθν. Μακαρίου, ΤΚ 22100, Τρίπολη

-μέσω e-mail, στις διευθύνσεις: charalampopoulos@arcadia.gr και stratigis@arcadia.gr.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00, στο Γραφείο του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Της Βίκυς Βετουλάκη