Συνεχίζει με τους ίδιους αντιδημάρχους ο Γ. Αθανασόπουλος το 2ο χρόνο της θητείας του

Συνεχίζει με τους ίδιους αντιδημάρχους ο Γ. Αθανασόπουλος το 2ο χρόνο της θητείας του

Χωρίς «ανασχηματισμό» συνεχίζει για το 2ο χρόνο της θητείας της η Δημοτική Αρχή του Γιώργου Αθανασόπουλου.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στη «Διαύγεια» αργά το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος Μεσσήνης ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως αντιδημάρχους Μεσσήνης, με θητεία από 1/10/2020 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Στον κ. Δημήτριο Γαλιάτσο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τις Αρμοδιότητες Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων και τις Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου, καθώς και του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

2. Στον κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Οχημάτων

3. Στον κ. Δημήτρη Καλοφωλιά μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: του Τμήματος Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών

4. Στον κ. Χαράλαμπο Μακρή μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων εκτός από τις αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας, Πολιτισμού και Παιδείας

5. Στον κ. Αναστάσιο Παπαγεωργίου μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Οργάνωσης, Τουρισμού, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

6. Στον κ. Κωνσταντίνο Ρούτση μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

7. Στην κα. Ελένη Τσέλιου μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και θέματα Νομικών Υποθέσεων.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Τέλος, όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Παπαγεωργίου, που τον αναπληρώνει.

Κ. Γαζ.