1 εκατομμύριο ευρώ για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στο δήμο Καλαμάτας

1 εκατομμύριο ευρώ για τη  βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στο δήμο Καλαμάτας

Ξεκίνησαν χθες από την Κοινότητα Πολιανής οι εργασίες της εργολαβίας με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.062.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» του υπουργείου Εσωτερικών.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η ανωτέρω εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων, συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. 

Σε γενικές γραμμές η βελτίωση των υφιστάμενων οδών αφορά εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.) οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.λπ.