Ανάπτυξη υποδομής G.I.S. στο Δήμο Καλαμάτας – Με έμφαση στον εκσυγχρονισμό της πολεοδομίας

Ανάπτυξη υποδομής  G.I.S. στο Δήμο Καλαμάτας – Με έμφαση στον εκσυγχρονισμό της πολεοδομίας

Υπεγράφη από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Καλαμάτας», σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο εκσυγχρονισμού -κυρίως της Διεύθυνσης Πολεοδομίας- το οποίο εκτός των άλλων ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου των μηχανικών της περιοχής μας.

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των μέσων διαχείρισης της γεωπληροφορίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέσο σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Στην παρούσα φάση εστιάζει στην οργάνωση κατά προτεραιότητα των υφιστάμενων γεωχωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό (πολίτες, επαγγελματίες μηχανικοί), αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να βελτιωθούν οι εσωτερικές ροές διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων.

Η καθημερινότητα και η επαφή με τους δημότες, φορείς καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων και ενιαίων εργαλείων και μεθόδων πρόσβασης στην πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επενδύει στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών μέσω των οποίων θα επιτευχθεί: ο εμπλουτισμός των ψηφιακών συστημάτων με νέο περιεχόμενο, η ανάπτυξη νέων εφαρμογών, η ανάπτυξη δομών αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, η παροχή εξειδικευμένου/δομημένου περιεχομένου, η παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες προκειμένου να αντεπεξέλθει στα αιτήματα των χρηστών για διορθωτικές/συμπληρωματικές παρεμβάσεις, η διεύρυνση της βάσης των εσωτερικών χρηστών των συστημάτων, η κοινοχρησία δεδομένων στο εσωτερικό των υπηρεσιών του Δήμου και η δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας.

Τι περιλαμβάνει

Επί της ουσίας πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο χάρτη (G.I.S.) που θα περιλαμβάνει πολεοδομικά, χωροταξικά κι άλλα δεδομένα.

Τα υπάρχοντα ψηφιακά γεωαναφερμένα γεωχωρικά δεδομένα που θα ενταχθούν στην Υποδομή, θα περιλαμβάνουν τα σύνολα δεδομένων που θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά το προγενέστερο στάδιο της καταγραφής και ανάλυσης των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεννόηση με τα στελέχη του Δήμου.