Δ. Σ. Τριφυλίας :Ομοφωνία και μπηχτές για Open Mall Κυπαρισσίας

Δ. Σ. Τριφυλίας :Ομοφωνία και μπηχτές για Open Mall Κυπαρισσίας

«Έγκριση της παράτασης της πράξης με τίτλο “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας” και ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙS)5037513» ήταν το 10ο θέμα ημερήσια διάταξης στην έκτακτη, δια περιφοράς, συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας το Σάββατο για το οποίο ελήφθη ομόφωνη απόφαση, αλλά και με «μπηχτές» στη Δημοτική Αρχή για αδράνεια επί 14 μήνες, θέτοντας σε κίνδυνο την υλοποίηση του έργου.

Όπως αναγράφεται στο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΑΦΞΩΗΕ-9Γ5: «Το εν λόγω θέμα εισάγεται ως κατεπείγον, καθώς, επειδή υπάρχει περιορισμένος χρόνος για την κατάθεση της εν λόγω πράξης, θα πρέπει να παρθεί απόφαση παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου». Ακολούθως αναγράφεται ότι ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το από 13/11/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στο οποίο μεταξύ άλλων αναγράφεται: «Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 4311/1473/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: 645Α465ΧΙ8-ΗΥΒ) Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο: “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας” με Κωδικό ΟΠΣ 5037513 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” με δικαιούχο το Δήμο Τριφυλίας και συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, καθώς και το από 02-11- 2020 Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης (ID δελτίου: 1177), υποβάλλουμε αίτημα παράτασης της Πράξης με νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης…” αιτούμενοι παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, σύμφωνα με συνημμένο στο παρόν αίτημα, νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης.

Ο Παναγιώτης Αλευράς κατέθεσε ότι ψηφίζει ΝΑΙ με την παρατήρηση ότι “ο Δήμος στο προκείμενο θέμα έχει χρονοτριβήσει και πιστεύω ότι αν συνεχίσει με αυτό τον ρυθμό το έργο θα απενταχθεί και δεν το εύχομαι”.

Ο Παναγιώτης Κατσίβελας κατέθεσε ότι “δεν υπάρχει παράταση από το πρόγραμμα και δεν προβλέπει η διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση. Μετά τόσους μήνες απραξίας ζητείται η παράταση, παρόλα αυτά ψηφίζω ΝΑΙ με την ελπίδα να μην χαθεί το έργο”.

Ο Γιάννης Μερκούρης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι “είναι προφανές ότι κανείς σε ολόκληρη την Τριφυλία και ειδικά στην Κυπαρισσία δε θέλει να δει το έργο του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου να ακυρώνεται και να χαθεί μία μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης ολόκληρου του εμπορικού κέντρου της πόλης. Όμως, για όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα υπάρχουν ευθύνες και αυτές ανήκουν αποκλειστικά στη Δημοτική Αρχή. Και πρώτα από όλα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ποτέ δεν πίστεψε το έργο αυτό, δεν το υποστήριξε, ούτε το πάλεψε. Μάταια οι Υπηρεσίες του Δήμου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Εμπορικός Σύλλογος, αλλά πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι ζητούσαν επανειλημμένα να προβεί ο Δήμος σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνταν μετά την απόφαση χρηματοδότησης του έργου για την υλοποίησή του. Μετά περισσότερο από ένα χρόνο το αποτέλεσμα είναι υποσχέσεις, ψεύτικες διαβεβαιώσεις και μία ανάθεση σε σύμβουλο την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, με αποτέλεσμα το έργο να βρίσκεται μία ανάσα πριν από την απένταξη. Και το χειρότερο: Η Δημοτική Αρχή προσπάθησε με άκομψο και υποτιμητικό τρόπο να παρουσιάσει ότι για την κατάσταση αυτή φταίνε όλοι εκτός από αυτήν.

Θα συναινέσουμε στην προσπάθεια του Δήμου να εξασφαλίσει χρονική παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, η οποία λήγει σε λίγες μέρες. Όμως η απόφαση της παράτασης δεν είναι δική μας αλλά της ΕΥΔ του ΕΠΑΝΕΚ. Και ακόμα και αν γίνει αποδεκτή η αίτησή μας, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Έχει σκοπό η Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει το πρόγραμμα ή θα συνεχίσει να βρίσκει δικαιολογίες για να καλύψει την αποτυχία της;”. Κι αφού ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει τις αμέσως επόμενες μέρες να προβεί σε πράξεις πλέον κι όχι λόγια, τόνισε πως “οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση ενός σημαντικού έργου υποδομής της Κυπαρισσίας και οι ευθύνες πλέον θα είναι τεράστιες και θα έχουν και ονοματεπώνυμο”.

Ο Γιάννης Κατσούλας κατέθεσε ότι “με υπαιτιότητα – λόγω παντελούς αδράνειας μέχρι σήμερα – της Δημοτικής Αρχής και ειδικότερα του κ. δημάρχου και του αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας, το έργο κινδυνεύει να απενταχθεί. Παράταση στο πρόγραμμα, από όσο γνωρίζω, δεν έχει δοθεί. Παρότι πιστεύω – αλλά απεύχομαι – ότι το αίτημα για έγκριση παράτασης δε θα εγκριθεί, ψηφίζω ΝΑΙ”.

Η Σταματία Αλεξοπούλου κατέθεσε: “Ψηφίζω υπέρ. Είναι ένα εμβληματικό έργο για την Κυπαρισσία για το οποίο η παράταξή μας από την πρώτη στιγμή της ιδέας στηρίζει με όλες τις δυνάμεις την προσπάθεια της υλοποίησης της”.

Ο Δημήτρης Δριμής και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος κατέθεσαν σχετικά: “Ναι στο 10ο θέμα. Δεν πρόκειται όμως για παράταση, όπως ψευδώς αναφέρεται στην πρόσκληση του θέματος. Πρόκειται για αίτημα παράτασης προς την αρμόδια διαχειριστική αρχή του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ευθύνες της πολύμηνης απραξίας και καθυστέρησης, καθώς και οι τυχόν κίνδυνοι απένταξης του έργου: Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Τριφυλίας, βαραίνουν αποκλειστικά τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους αντιδημάρχους Ανάπτυξης, Τουρισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, που επέδειξαν πρωτοφανή αδράνεια και δεν προέβησαν στις αναγκαίες και προβλεπόμενες από την πράξη ένταξης του έργου ενέργειες. Οφείλουν να απολογηθούν στους δημότες και τον επαγγελματικό κόσμο της Κυπαρισσίας».

Το Δ.Σ., αναγράφεται στο Απόσπασμα του πρακτικού, «ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, σύμφωνα με συνημμένο στο παρόν αίτημα, νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας” και Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037513 ως έχει η εισήγηση», αλλά νέο χρονοδιάγραμμα – πλην του γενικού των 18 μηνών – δεν υπάρχει ως συνημμένο…