Δημοπρατούνται τα έργα προστασίας από κατακρημνίσεις βράχων στο Θουρία -Πολιανή

Δημοπρατούνται τα έργα προστασίας από  κατακρημνίσεις βράχων στο Θουρία -Πολιανή

Τους όρους διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού για δύο έργα της Μεσσηνίας ενέκρινε χθες η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος.

Τα έργα που πρόκειται σύντομα να δημοπρατηθούν είναι η επένδυση πρανών επαρχιακού δικτύου για αντιμετώπιση κατακρημνίσεων βραχωδών υλικών (τμήμα 4η επαρχιακή οδός Θουρία-Πολιανή)», με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και ο ηλεκτροφωτισμός έργων (π.χ. κόμβοι κ.λπ.) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.

Θουρία – Πολιανή

Για το δρόμο Θουρία – Πολιανή, όπως εξήγησε ο κ. Αναστασόπουλος, πρόκειται να γίνει βελτίωση και συντήρηση του τμήματος αυτού της 4ης επαρχιακής οδού: «Οι επεμβάσεις συνίστανται κυρίως στην εκτέλεση εργασιών που αποβλέπουν στην προστασία των διερχομένων οχημάτων κυρίως από πτώση βράχων, αλλά και την προφύλαξη αυτών από πτώση στον γκρεμό κατάντη του δρόμου (μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, επισκευή πέτρινων στηθαίων, πινακίδες, τοποθέτηση μεταλλικών πλεγμάτων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για τη συγκράτηση καταπτώσεων, επισκευή-συντήρηση υπαρχόντων μεταλλικών πλεγμάτων κ.ά.». 

Μερικές από τις εργασίες που θα γίνουν είναι:

-Διάστρωση με νέο ασφαλτοτάπητα σε ορισμένα σημεία, σωληνωτοί οχετοί, σε σημεία που συγκεντρώνονται βρόχινα νερά, στηθαία ασφαλείας σε αρκετά σημεία, μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων κατά θέσης, στηθαίο με σκυρόδεμα σε επικίνδυνα σημεία, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης.

Επίσης, από την Ιερά Μονή Αγίου Παϊσίου και σε μήκος 150 περίπου μέτρων θα τοποθετηθούν μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης βραχωδών καταπτώσεων. Τέλος, θα τοποθετηθούν πινακίδες αναγγελίας επικινδύνων θέσεων, όπως στροφών, και συνεχών στροφών, ολισθηρό οδόστρωμα, πινακίδες στενέματος δρόμου, κίνδυνος από την πτώση βράχων και από την παρουσία τους στο οδόστρωμα, πινακίδες ορίου ταχύτητος 40 χλμ. ανά ώρα κ.ά.

Ηλεκτροφωτισμός

Για το δεύτερο έργο που αφορά στον ηλεκτροφωτισμό σημείων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου του νομού και το οποίο επίσης σύντομα πρόκειται να δημοπρατηθεί, όπως διευκρίνισε ο κ. Αναστασόπουλος θα γίνουν επεμβάσεις επί της 9ης εθνικής οδού (τμήμα Τσακώνα – Καλό Νερό) στον ισόπεδο κόμβο στην Τοπική Κοινότητα Βασιλικού προς το μνημείο Κολοκοτρώνη, επί της 10ης επαρχιακής οδού στον κόμβο προς Χατζή και εκατέρωθεν της νέας γέφυρας Μαυροζούμενας στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου. 

Για τον ηλεκτροφωτισμό των σημείων θα τοποθετηθούν μεταλλικοί ιστοί ύψους 12 μέτρων με βραχίονα και φωτιστικά led. Με το ίδιο έργο θα γίνουν παρεμβάσεις και θα συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις φωτισμού οδών στα εξής τμήματα που έχουν διαπιστωθεί προβλήματα και ελλείψεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:

-επί της 9ης εθνικής οδού (Τμήμα Τσακώνα – Καλό Νερό) στον ισόπεδο κόμβο Δωρίου

-επί της 9ης εθνικής οδού (Τμήμα Καλό Νερό –Κυπαρισσία –Φιλιατρά) στην Τοπική Κοινότητα Γιαννίτσαινας

-επί της 9ης εθνικής οδού (Τμήμα Καλό Νερό – Ελαία), στον κόμβο Καλού Νερού και στον κόμβο της Ελαίας

-Αντικατάσταση κατεστραμμένου σιδηροϊστού φωτισμού την έξοδο της πόλης της Κυπαρισσίας προς Καλό Νερό

-Μετακίνηση πινακίδας ένδειξης ταχύτητας εκτός χάνδακα ομβρίων υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Νερόμυλου επί της Ε.Ο. Μεσσήνης Πύλου.

Για τον ηλεκτροφωτισμό της διασταύρωσης προς μνημείο Κολοκοτρώνη επί της 9ης Ε.Ο. Τσακώνα- Καλό Νερό στην Τ.Κ. Βασιλικού και του κόμβου στην είσοδο της Τ.Κ. Χατζή θα τοποθετηθούν συνολικά 16 ιστοί φωτισμού (οκτώ σε κάθε κόμβο). 

Για τον ηλεκτροφωτισμό στη γέφυρα Μαυροζούμενας στην Τ.Κ. Νεοχωρίου θα τοποθετηθούν δυο ιστοί φωτισμού εκατέρωθεν της γέφυρας.

Της Βίκυς Βετουλάκη