Εγκαταστάθηκε η ανάδοχος εταιρεία για αποκατάσταση των λιμένων του Δήμου Πύλου-Νέστορος

Εγκαταστάθηκε η ανάδοχος εταιρεία  για αποκατάσταση των λιμένων του Δήμου Πύλου-Νέστορος

Η εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας ΚΕΠΑ Αττικής ΑΤΕ, της εργολαβίας που αφορά στην αποκατάσταση ζημιών στους λιμένες του Δήμου Πύλου-Νέστορος, από τη θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, έγινε στο Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Σε συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας με την επιβλέπουσα του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, του υπουργείου Υποδομών, Ακριβούλα Χάραρη, και τον επικεφαλής μηχανικό της αναδόχου εταιρείας, εξετάστηκαν τεχνικά ζητήματα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Πύλου Θεόδωρου Χαραμαρά, του προέδρου της Κοινότητας Πύλου Ηλία Γουρνά, του γενικού γραμματέα του Δήμου Βασίλειου Τσώνη, του υπεύθυνου μηχανικού του Δήμου Γεωργίου Τζιβίσκου και του υπολιμενάρχη Πύλου Λεωνίδα Κουκούτση.

Η υπογραφή της σύμβασης για το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, έγινε μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και της αναδόχου εταιρείας.

Ο δήμαρχος σε δήλωσή του ανέφερε: «Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η παρούσα Δημοτική Αρχή κατάφερε να βρει λύση και να ολοκληρώσει τις ενέργειες που απαιτούνταν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του αναδόχου εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης των λιμένων του Δήμου μας.

Με συντονισμό και συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, πετύχαμε την έκδοση ανανεωμένης απόφασης κήρυξης της περιοχής μας σε έκτακτη ανάγκη και την έγκριση δέσμευσης του ποσού των 3.000.000 ευρώ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα επιτευχθεί η αναβάθμιση των υποδομών στα λιμάνια, αλλά και η προστασία της παράκτιας περιοχής».