Επιστραπτέα προκαταβολή: Ποιοι θα λάβουν διπλή – Ποιοι θα επιστρέψουν τη μισή

Επιστραπτέα προκαταβολή: Ποιοι θα λάβουν διπλή –  Ποιοι θα επιστρέψουν τη μισή

Επιστραπτέα προκαταβολή 4 & 5 – 12 λεπτομέρειες 

Δύο ταχυτήτων θα είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και 5 που θα χορηγηθεί Νοέμβριο και Δεκέμβριο σε χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το καινούργιο στοιχείο είναι ότι θα χαρίζεται το μισό ποσό.

Με βάση τη διαδικασία που αποφασίστηκε, ορισμένες επιχειρήσεις θα λάβουν διπλή Επιστρεπτέα Προκαταβολή και ορισμένοι θα επιστρέψουν τη μισή από το 2022 και μετά.

Η μία ταχύτητα θα αφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι πληττόμενες με βάση τον τζίρο των μηνών από Σεπτέμβριο μέχρι και Νοέμβριο και η δεύτερη ταχύτητα θα αφορά επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν σε λουκέτο λόγω της πανδημίας, όπως είναι οι επιχειρήσεις των κλάδων της εστίασης, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Με την ολοκλήρωση της χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3, στα μέσα του μήνα (Νοεμβρίου) ανοίγει η νέα πλατφόρμα στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, για την υποβολή των αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4.

Το Δεκέμβριο θα ακολουθήσει η υποβολή αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5.

ΠΟΤΕ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 50%

Η καινοτομία της επιστρεπτέας προκαταβολής Νο 4 και Νο 5 είναι η επιστροφή του 50% του ποσού που θα λάβει ο επιχειρηματίας.

Δηλαδή, αν λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ, θα επιστρέψει από τις αρχές του 2022 σε πολλές δόσεις (μέχρι 40) το ποσό των 2.500 ευρώ. Μάλιστα, μέχρι το Δεκέμβριο του 2021 θα υπάρχει περίοδος χάριτος, στην οποία δε θα λογίζονται τόκοι, ενώ από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά το επιτόκιο θα είναι 0,83%, με βάση τα σημερινά δεδομένα των επιτοκίων.

Πρόκειται στην ουσία για το καλύτερο «δάνειο» που θα μπορούσε να λάβει ποτέ μια επιχείρηση, καθώς οι όροι του είναι πρωτοφανείς.

Μια βασική προϋπόθεση των ενισχυόμενων επιχειρήσεων είναι, εφόσον απασχολούν εργαζόμενους, να διατηρήσουν τις ίδιες θέσεις εργασίας, έως και το Δεκέμβριο του 2021, αλλά και η συνέπεια στις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 θα χορηγηθεί με συνοπτικές και γρήγορες διαδικασίες μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα θα ανοίξει στα μέσα του μήνα (ίσως και νωρίτερα) και η εκταμίευση θα γίνει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. 

Η ίδια διαδικασία επαναληφθεί το Δεκέμβριο, με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο 5.

Αναφορικά με τους όρους χορήγησης για την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και 5» αυτοί θα είναι οι ακόλουθοι:

1. Η «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4» θα χορηγηθεί το Νοέμβριο, με βάση την πτώση του τζίρου της περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Επιλέξιμες θα είναι οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση του τζίρου τους, κατά τουλάχιστον 20%.

2. Η «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5» θα χορηγηθεί το Δεκέμβριο με βάση την πτώση του τζίρου τον μήνα Νοέμβριο η οποία θα πρέπει αν είναι κατ’ ελάχιστο 20%.

3. Οι λήπτες θα επιστρέφουν μόνο το 50% που θα λάβουν, υπό προϋποθέσεις διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης για ένα περίπου χρόνο.

4. Δικαιούχοι είναι όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

5. Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή κλείνουν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4», ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, αλλά υφίσταται και γι’ αυτές ο ελάχιστος τζίρος αναφοράς των 300 ευρώ.

6. Δικαίωμα ένταξης στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και 5» αποκτούν πλέον και οι νέες επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν μέσα στην πανδημία.

7. Το ελάχιστο ποσό της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» θα είναι 1.000 ευρώ.

8. Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν σταθερό ποσό 1.000 ευρώ στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4» και έως 1.000 ευρώ στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5», αφού ληφθεί υπόψη μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμού του ποσού της χρηματοδότησης.

9. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, θα ισχύει ο μαθηματικός τύπος (τζίρος, αριθμός εργαζομένων κ.λπ. παραδοχές) , με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

10. Για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί ή θα ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, τα ελάχιστα ποσά διπλασιάζονται.

11. Για την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4» οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν σταθερό ποσό 2.000 ευρώ, και δεν εφαρμόζεται γι’ αυτές ο μαθηματικός τύπος.

12. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα λάβουν κατ’ ελάχιστο, ποσό 2.000 ευρώ το οποίο με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου μπορεί να προσαυξηθεί αναλόγως.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Οικονομολόγος/Νομικός