Έργο συντήρησης στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης

Έργο συντήρησης στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης

Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η εργολαβία των 3.000.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για το έργο με τίτλο «Συντήρηση – οδική ασφάλεια 82ης εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης». Ειδικότερα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν  εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης των τάφρων, κατασκευή υπενδεδυμένης τάφρου, οδοστρωσία – ασφαλτόστρωση κατά θέσεις με αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας, εργασίες σήμανσης – ασφάλειας, καθώς και τοποθέτησης ελεύθερου πλέγματος στα πρανή, σε επιφάνεια 10 περίπου στρεμμάτων.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, που επισκέφθηκε χθες το έργο, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα και χρησιμότητά του για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή του Ταϋγέτου και επισήμανε ότι «η Περιφερειακή Ενότητα έχει στην προτεραιότητά της τη βελτίωση του συγκεκριμένου οδικού άξονα, για το σκοπό δε αυτό μελετά και το θέμα της κατολίσθησης στο 24ο χλμ., προκειμένου από το νέο έτος να είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το ενταγμένο στο ΠΔΕ έργο: “Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η ε.ο. Καλαμάτας – Σπάρτης από χ.θ. 24+000 έως όρια Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ».