“Ιανός” η εικόνα του κλάδου φιλοξενίας στη Μεσσηνία – Η εστίαση παρουσίασε μικρότερη πτώση σε σχέση με τα καταλύματα

“Ιανός” η εικόνα του  κλάδου φιλοξενίας στη Μεσσηνία – Η εστίαση παρουσίασε μικρότερη πτώση σε σχέση με τα καταλύματα

H άρση του lockdown στη διάρκεια του καλοκαιριού και το άνοιγμα του τουρισμού δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν την «κατρακύλα» των εσόδων για τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και καταλυμάτων στο τρίτο τρίμηνο.

Εικόνα κατάρρευσης για τα καταλύματα, πιο συγκρατημένη η πτώση στην εστίαση, που στηρίχθηκε και από τη δραστηριότητα των Ελλήνων καταναλωτών. Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση ήταν μειωμένος κατά 3,15 δισ. ευρώ στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.

Ειδικότερα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκε σε 1,55 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 61,4% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2019, οπότε είχε ανέλθει σε 4 δισ. ευρώ.

Για τη Μεσσηνία η εικόνα διαμορφώθηκε ως εξής: Οι επιχειρήσεις στον κλάδο των καταλυμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 2019 παρουσίασαν μείωση τζίρου σε ποσοστό 36,7%. Για τις ίδιες επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, το Σεπτέμβριο του 2020 σε σχέση με το 2019 είχαν πτώση 51,3%.

Καλύτερη εικόνα παρουσίασε η εστίαση, όπου η πτώση το τρίτο τρίμηνο του 2020 έφτασε στο 15,9% σε σχέση με το 2019. Οι ίδιες επιχειρήσεις που οφείλουν να διατηρούν διπλογραφικά βιβλία το Σεπτέμβριο του 2020 παρουσίασαν πτώση 47,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου χρόνου.

Γενικότερα, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (84,5%) και η μικρότερη μείωση (4,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ενώ αντίστοιχη αύξηση (0,6%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Στον κλάδο της εστίασης, ο τζίρος υποχώρησε στα 1,6 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο καταγράφοντας πτώση 31,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 2,3 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (69,5%), ενώ η μικρότερη μείωση (0,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Καθίζηση του τζίρου το Σεπτέμβριο 

σε ξενοδοχεία και εστιατόρια

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών το Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε σε 471,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 48,9% σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2019, οπότε είχε ανέλθει σε 922,7 εκατ. ευρώ. 

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου (79,7%), ενώ η μικρότερη μείωση (49,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε σε 105,14 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 34,7% σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2019, οπότε είχε ανέλθει σε 161 εκατ. ευρώ. 

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (94,7%) και η μικρότερη μείωση (2,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη αύξηση (18,0%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Α.Π.