Να παροτρύνουμε τους επαγγελματίες για ένταξη στη δράση ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων


Στη δύσκολη αυτή συγκυρία έχουμε χρέος να παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας στο Δήμο Μεσσήνης που διατηρούν μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη νέα δράση με μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 οι βασικές προϋποθέσεις επιγραμματικά είναι να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, να έχουν κάνει έναρξη μέχρι την 1η/1/2019, να είναι μικρές επιχειρήσεις και να τηρούν όποιες άλλες προϋποθέσεις αφορά αυτή η δράση. Η ενίσχυση θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαια κίνησης ως ποσοστό των δαπανών που υλοποίησαν οι δικαιούχοι το 2019. Είναι πολύ σημαντικό οι επαγγελματίες της πόλης της Μεσσήνης και του Δήμου μας να «εμπλακούν» σε αυτή τη δράση, να ενημερωθούν περισσότερο από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, αρμόδιους φορείς και με τη βοήθεια των λογιστών τους να εξετάσουν σοβαρά τη συμμετοχή τους.

Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο και είναι ολοφάνερο πως μέσα στην καινούργια χρονιά χωρίς βοήθεια πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα είναι οδυνηρό μια πόλη να μην έχει μικρές επιχειρήσεις και θα είναι επιζήμιο για την τοπική κοινωνία η έξαρση φαινομένων άρσης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Του Γιάννη Λάσκαρη

Επικεφαλής «Επανεκκίνηση για το Δήμο Μεσσήνης», γραμματέα Δ.Σ. Μεσσήνης