Νέα μέτρηση για κορωνοϊό στην είσοδο του Βιολογικού της Καλαμάτας

Νέα μέτρηση για κορωνοϊό  στην είσοδο του Βιολογικού της Καλαμάτας

Εργαστηριακή ανάλυση δείγματος από την είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας έγινε στις 19-21 Νοεμβρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή ανίχνευση SARS-CoV-2. Το δείγμα ελήφθη στις 18 του μήνα.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα από τα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, στο υπ’ αριθμ. 30474214 δείγμα από την είσοδο του Βιολογικού «δεν ανιχνεύθηκε» SARS-CoV-2.